REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Konsorcjum Budimeksu i STRABAG blisko budowy Zachodniej Obwodnicy Łodzi

Budimex otrzymał pismo od GDDKiA Oddział w Łodzi informujące, że oferta konsorcjum Budimex (Lider) i STRABAG (Partner) została najwyżej oceniona w przetargu pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”.

Wczoraj Budimex SA otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informujące, że oferta konsorcjum firm: Budimex SA – Lider konsorcjum (50%) i STRABAG Sp. z o.o. – Partner konsorcjum (50%) została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Powyższe pismo nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone oraz, że GDDKiA wzywa Budimex SA do złożenia w terminie do dnia 26 marca 2018 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy PZP.

Wartość kontraktu: 456 748 863, 00 zł netto
Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy
Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści w przedziale od 5 do 10 lat.
Okres rękojmi: 60 miesięcy

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA