REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Konstrukcja wieży szybowej w ZG Janina gotowa

Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w ZG Janina w Libiążu został ukończony. W tej strategicznej inwestycji TAURON Wydobycie, jakim jest budowa poziomu 800 m, wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej.

 
Zdjęcie: TAURON
Zdjęcie: TAURON
Budowa konstrukcji wieży trwała 10 miesięcy, a jej wysokość osiągnie docelowo 62 metry. Na ukończonym właśnie najwyższym poziomie technologicznym wieży zabudowana zostanie suwnica o nośności 30 ton, która posłuży do montażu elementów górniczego wyciągu szybowego. Jego zasadniczym elementem jest maszyna wyciągowa, która zostanie zabudowana w wieży na wysokości 49 metrów.

Główną konstrukcję nośną wieży stanowią żelbetowe ściany w formie czterech słupów pylonowych, rozstawionych w wierzchołkach czworokąta podstawy obiektu i połączonych stropami na poszczególnych kondygnacjach. Poziomy technologiczne skomunikowane są ze sobą za pomocą klatki schodowej oraz dźwigu osobowo-towarowego.

Zalety takiej konstrukcji wieży to m.in. mniejsza powierzchnia zabudowy oraz bardziej korzystne warunki eksploatacji lin nośnych, co w efekcie przekłada się na zwiększenie ich żywotności.

Do ukończenia prac technologicznych w wieży szybowej pozostał montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i technologicznych, po czym rozpocznie się montaż elementów górniczego wyciągu szybowego na poszczególnych poziomach technologicznych.

Inwestycja w nowe złoża


Zakład Górniczy Janina posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

– Dzięki budowie wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego możliwe będzie już za kilka miesięcy uruchomienie w ZG Janina jazdy ludzi i transportu materiałów na poziom 800 metrów. Dzięki realizacji tego strategicznego projektu inwestycyjnego kopalnia udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla niezbędnego dla energetyki –
mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Skupiamy się na ukończeniu inwestycji strategicznych oraz sukcesywnej poprawie efektywności i wydajności każdego z zakładów Spółki. W konsekwencji wszystkich podejmowanych działań oczekiwany jest efekt obniżenia kosztów funkcjonowania zakładów górniczych Spółki oraz wzrost efektywnego czasu pracy ludzi i maszyn – podsumowuje prezes.

Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym Janina pozwoli m.in. na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.

Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.

Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na III kwartał 2021 roku.

Program na trzy kopalnie


Wartość całego realizowanego programu inwestycyjnego w TAURON Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł.

W Zakładzie Górniczym Sobieski drążony jest Szyb Grzegorz, którego docelowa głębokość wyniesie 870 metrów. Realizacja inwestycji pozwoli na udostępnienie nowych pokładów węgla. Inwestycja osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 r.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło 50 procent. Program inwestycyjny pozwoli na zmianę modelu funkcjonowania kopalni, co umożliwi uzyskanie jej rentowności.

Tekst i zdjęcie: TAURON Polska Energia S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA