REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Konsultacje publiczne ws. oceny rozwoju TEN-T

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące oceny rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Celem oceny jest analiza postępów wdrażania sieci TEN-T, która odgrywa zasadniczą rolę w zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej między wszystkimi państwami członkowskimi i ich regionami, jak również z terytoriami sąsiadującymi z UE. Konieczność dokonania przeglądu wdrażania sieci TEN-T wynika z art. 54 rozporządzenia UE nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i dotyczy:
– zgodności z przepisami rozporządzenia 1315/2013,
– postępów we wdrażaniu rozporządzenia 1315/2013,
– zmian w przewozach osób i towarów,
– zmian w krajowych inwestycjach w infrastrukturę transportową,
– potrzeby wprowadzenia zmian w rozporządzeniu 1315/2013.

Wśród istotnych tematów dla analizy Komisja Europejska wymienia dokonujące się zmiany w transporcie – globalne przepływy transportowe zmieniają się pod względem wielkości i kierunku, a cały system transportowy przechodzi transformację związaną z cyfryzacją oraz czystą i autonomiczną mobilnością.

Konsultacje mają charakter otwarty i dają szansę wpływu na założenia dalszego rozwoju sieci TEN-T. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii i wniosków za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_pl

Termin na przekazanie opinii upływa w dniu 17 lipca 2019 r.

Autor: Małgorzata Głowacka, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA