REKLAMA
Kolej Wiadomości

Konsultacje zamierzeń inwestycyjnych PLK na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 r.

PLK rozpoczynają postępowanie z udziałem społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn. „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” i opracowanej dla dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko.

 
Zdjęcie: PKP PLK
Zdjęcie: PKP PLK
Dokument „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku” ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

Dla dokumentu opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko, której celem jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie. W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących oddziaływań na środowisko, prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

Dokumenty, których dotyczą konsultacje, są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: plk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i zostaną przeprowadzone w terminie od 16 października do 6 listopada 2020 r. Możliwość udziału w konsultacjach zapewniają formularze dostępne na stronie internetowej PLK, plk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/. Uwagi można również składać drogą pisemną lub osobiście.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA