Budownictwo Wiadomości

Kontrakt FBSerwis Kamieńsk w Łodzi

Miasto Łódź wybrało ofertę spółki FBSerwis Kamieńsk jako najkorzystniejszą w przetargu na „Zagospodarowanie 50 000 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.”

Warunki, na jakich została złożona oferta:
Wartość oferty: 33 750 000 zł netto
Termin rozpoczęcia świadczenia usługi:1 stycznia 2020 r.
Termin zakończenia świadczenia usługi: 30 czerwca 2021 r.

Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 150 629 315,5 złotych netto.

Spółka FBSerwis Kamieńsk jest pośrednio zależna od spółki Budimex (80% udziałów).

Autor: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI