REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Kontrakt PKP CARGO CONNECT z Krajową Spółką Cukrową

Spółka PKP CARGO CONNECT zawarła z Krajową Spółką Cukrową 10-letni kontrakt na przewóz cukru z oddziałów KSC do Terminala Cukrowego w porcie w Gdańsku.

 
Grafika: PKP CARGO
Grafika: PKP CARGO
Umowa będzie realizowana w latach 2021-2030. Szacunkowa ilość cukru, jaki przewiezie PKP CARGO CONNECT to ok. 2 mln ton. Surowiec będzie transportowany w kontenerach, które zostaną dostarczone przez PKP CARGO CONNECT i będą produkowane między innymi w PKP CARGOTABOR, spółce z Grupy PKP CARGO. Przewozy realizować będzie PKP CARGO S.A.

Cukier będzie ładowany w cukrowniach należących do KSC i pociągami zostanie przewieziony do portu w Gdańsku, gdzie trafi do Terminala Cukrowego a stamtąd na statki. Część ładunku PKP CARGO CONNECT będzie też wozić samochodami. PKP CARGO CONNECT będzie ponadto świadczyło inne usługi logistyczne, takie jak doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru tras, środka transportu.

Ivan Ružbacký, prezes PKP CARGO CONNECT mówi, że podpisana umowa dowodzi, że firma potrafi szukać nowych rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom klientów. – Zaproponowaliśmy naszym partnerom z Krajowej Spółki Cukrowej przygotowanie dedykowanego rozwiązania w postaci transportu cukru przy użyciu wyspecjalizowanych kontenerów do przewozu materiałów sypkich. Takie rozwiązanie było obwarowane wieloma skomplikowanymi od strony technologicznej wymaganiami, obejmującymi między innymi systemy załadunku i wyładunku, powłoki wewnętrznej, rozwiązań dotyczących zabezpieczeń przed wilgocią, pojemnością ładunkową oraz tarą samego kontenera – relacjonuje prezes Ružbacký. – Szczególnie cieszy mnie długi horyzont czasowy umowy, jej wolumen przewozowy oraz zdobycie przez naszą spółkę nowych kompetencji w zakresie oferowania klientom nowoczesnych rozwiązań intermodalnych – wskazuje szef PKP CARGO CONNECT.

– Udało się nam zawrzeć długoterminowe porozumienie na warunkach korzystnych dla obu stron. My zyskujemy stabilne warunki przewozu cukru z cukrowni KSC S.A. do Terminala Cukrowego w Gdańsku, naszego okna na światowe rynki zbytu, a dla PKP CARGO CONNECT to gwarancja pracy na wiele lat –
mówi Tomasz Olenderek, członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki. – Nasza umowa ma na celu wykorzystanie infrastruktury kolejowej pod duże przewozy masowe, a przez to zmniejszenie emisji CO2 przez KSC. Jednak, co warte podkreślenia, dzięki swojej intermodalności kontenery mogą być transportowane zarówno na platformie kolejowej, jak i samochodowej. Pozwoli to na wykorzystanie powierzchni kontenera do promowania usług PKP CARGO CONNECT oraz produktów KSC na wszystkich szlakach transportowych w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju – dodaje Olenderek.

On również wskazuje na to, że ten kontrakt to przykład owocnej współpracy spółek na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań w transporcie masowym i logistyce. – Skorzysta na niej także, co warto podkreślić, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., m.in. dzięki większemu wykorzystaniu jego infrastruktury. W taki sposób tworzy się łańcuch wartości w polskiej gospodarce. Poszukiwanie takich synergii, współpraca na zasadzie win-win to nasz modus operandi, który zamierzamy wdrażać z kolejnymi innymi dużymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa – mówi Tomasz Olenderek, członek zarządu KSC, odpowiedzialny za innowacje.

Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A., wskazuje na znaczenie tej umowy w kontekście rozwoju intermodalnych przewozów kolejowych. – Wolumen przewozów może wydawać się nieduży, jak na skalę działalności Grupy PKP CARGO, ale umowa naszej spółki zależnej z Krajową Spółką Cukrową ma dla nas ogromne znaczenie. Udowadnia bowiem, że koleją w kontenerach można przewozić praktycznie wszystkie towary przemysłowe. Dzięki rozwijaniu segmentu intermodalnego i naszych kompetencji logistycznych możemy rozwijać współpracę z obecnymi klientami i pozyskiwać nowych – mówi prezes Czesław Warsewicz. – Mamy też w tym przypadku do czynienia z początkiem, mam nadzieję, bardzo udanej współpracy dużych polskich przedsiębiorstw. PKP CARGO to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy, a Krajowa Spółka Cukrowa to największy producent cukru w Polsce i jeden z liderów branży rolno-spożywczej w naszym kraju – dodaje prezes Warsewicz.

Źródło: PKP CARGO S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA