Drogi Wiadomości

Kontrole MIB na drogach krajowych w 2017 r.

W 2017 r. minister Andrzej Adamczyk w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości ok. 4000 km.

Kontrole zostały przeprowadzone na terenie województw:
– dolnośląskiego (nr A4, 5, 18, 27),
– lubelskiego (nr S12, 12, 19, 63, 74, 82),
– lubuskiego (nr A2, S3, 18, 22, 24, 27, 29, 31),
– małopolskiego (nr A4, S7, 7, 47, 49, 75, 79, 87, 94),
– mazowieckiego (nr A2, S8, 8, 50, 62, 63),
– opolskiego (nr A4, 39, 40, 41, 42, 45),
– podkarpackiego (nr A4, S19, 19, 28, 73, 94),
– śląskiego (nr A1, S1, 1, 11, 45, 46, 81, 86),
– świętokrzyskiego (nr S7, 7, 73, 78),
– wielkopolskiego (nr A2),
– zachodniopomorskiego (nr S3, 23, 26, 31).

Przeprowadzone kontrole będą skutkowały wprowadzeniem zmian w stałej organizacji ruchu, a także w czasowej organizacji ruchu odcinków dróg, na których prowadzone były roboty drogowe albo które były objęte przebudową. Wprowadzone przez organ zarządzający ruchem – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – zmiany w organizacji ruchu gwarantują pozytywny wpływ zarówno na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i odpowiedni standard oznakowania drogowego.

Takie działania resortu będą prowadzone również w 2018 roku na innych odcinkach wyżej wymienionych dróg lub pozostałych drogach krajowych.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI