REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Kontynuacja współpracy NFOŚiGW i Białorusi

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug – były tematem rozmów przedstawicieli NFOŚiGW z delegacją z białoruskiego miasta Brześć.

Na spotkanie 5 marca do NFOŚiGW przyjechali reprezentanci Brzeskiego Komitetu Miejskiego, Miejskiego Komunalnego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Zakłady Przetwarzania Odpadów w Brześciu” oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „Brześć Wodokanał”.

To kontynuacja dotychczasowej współpracy NFOŚiGW z miastem Brześć. Pierwsze spotkanie z delegacją białoruską odbyło się na targach POL-ECO-SYSTEM 17 października 2017 r. w Poznaniu. Wówczas strona białoruska określiła swoje potrzeby w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Brześciu pod kątem możliwości finansowania tego typu działań z programu priorytetowego Narodowego Funduszu pn. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug. Następstwem spotkania była kilkumiesięczna analiza merytoryczna otrzymanych dokumentów oraz wymiana informacji i pozyskiwanie brakujących danych w tej sprawie.

Drugie spotkanie NFOŚiGW z Brześciem, które odbyło się 5 marca 2018 r. w siedzibie Funduszu, było wznowieniem dyskusji o planowanych przedsięwzięciach ekologicznych. Poruszane były takie kwestie, jak: podczyszczanie ścieków w Zakładach Przetwarzania Odpadów, zagospodarowanie wód opadowych w mieście Brześć, czy dezynfekcja oczyszczonych ścieków w oczyszczalni komunalnej.

Z tych trzech propozycji inwestycyjnych, strona białoruska wskazała, że najważniejszym oraz najbardziej zaawansowanym w przygotowaniu do realizacji jest projekt pierwszy, dotyczący podczyszczania ścieków w Zakładach Przetwarzania Odpadów. Pozostałe dwa przedsięwzięcia będą rozpatrywane przez NFOŚiGW w dalszej kolejności. Analiza merytoryczna i techniczna dokumentacji oraz dyskusja z delegacją białoruską, jednoznacznie potwierdzają zasadność budowy podczyszczalni ścieków, pochodzących z Zakładów Przetwarzania Odpadów. Ma to istotnie zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do oczyszczalni komunalnej. Zarówno w trakcie procesu analizy dokumentacji, jak i w spotkaniu uczestniczyła prof. Monika Żubrowska-Sudoł z naukowego zespołu doradczego NFOŚiGW.

W 2019 r. Brześć obchodzić będzie 1000-lecie istnienia, ponadto jako jedyne miasto na Białorusi – decyzją Białoruskiej Rady Ministrów – zostało objęte koncepcją Smart City. Władze miasta wyznaczyły obiekty, które w pierwszej kolejności powinny zostać zmodernizowane. Priorytetowo potraktowano m.in. oczyszczalnię komunalną w Brześciu. Miasto musi podołać wyzwaniom związanym z oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów, rozbudową infrastruktury drogowej, a także zmniejszeniem emisji CO2.

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA