Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Kopalnia i elektrownia w Turowie będą dalej działać

Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe dotyczące decyzji środowiskowej umożliwiającej eksploatację w Turowie do 2044 r. Oznacza to, że decyzja obowiązuje i nie jest zagrożona eksploatacja do 2044 r.

Grafika: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował o zawieszeniu postępowania sądowego z uwagi na brak ostateczności decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 8 sierpnia 2023 r., umarzającej w wyniku wycofania wniosku przez PGE postępowanie w sprawie zmiany decyzji GDOŚ. Odwieszenie postępowania nastąpi dopiero w wyniku zyskania przez decyzję cech ostateczności, gdy nie wpłynie w terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy albo skarga na decyzję z 8 sierpnia 2023 r.

– To wszystko oznacza, że decyzja środowiskowa jest w mocy i nic się nie zmienia w sprawie koncesji do 2044 r. Kopalnia i elektrownia będą nadal funkcjonować – podsumowała Anna Moskwa.

Wyrok WSA w sprawie decyzji środowiskowej będzie wyrokiem nieprawomocnym, a zatem nie wiąże on jeszcze ani przedsiębiorcy, ani organu. Podlegał on będzie jeszcze zaskarżeniu do NSA. W związku z tym do czasu wydania przez sądy administracyjne prawomocnych wyroków, zarówno w sprawie decyzji środowiskowej, jak i decyzji 2044, organ koncesyjny nie może orzekać co do ewentualnego wzruszenia decyzji koncesyjnej w postępowaniu wznowieniowym.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI