REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

KPK zrealizowany w ponad 60%

Realizacja Krajowego Programu Kolejowego przekroczyła 60%. PKP PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości ok. 10 mld zł, w realizacji są projekty o wartości 32 mld zł. Spółka równocześnie przygotowuje projekty na nową perspektywę.

Konferencja na temat realizacji KPK, fot. PKP PLK
Konferencja na temat realizacji KPK, fot. PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują największy w historii program inwestycyjny na kolei – Krajowy Program Kolejowy (KPK). To 220 projektów za ponad 66 mld zł, w ramach których zmodernizowanych zostanie m.in. 9 tys. km torów. To ogromne przedsięwzięcie realizowane jest przy utrzymaniu rozkładu jazdy pociągów pasażerskich i zapewnieniu przewozu towarów.

Obecnie PLK zakończyły i rozliczyły projekty o wartości około 10 mld zł, natomiast w realizacji są projekty o wartości 32 mld zł, z tego znaczna część jest zaawansowana w kilkudziesięciu procentach. Blisko 2/3 inwestycji KPK (ponad 40 mld zł) jest albo zrealizowanych, albo w trakcie realizacji. W poprzedniej perspektywie finansowanej, w podobnym punkcie, wartość zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 22,7 mld zł.

– Jeszcze niedawno zastanawiano się, czy damy radę zrealizować cały Krajowy Program Kolejowy. Dzisiaj widzimy, że moglibyśmy zrealizować nawet więcej zadań. Dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej –
mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W porównaniu z poprzednią perspektywą, PLK mają na koniec piątego roku perspektywy ponad 3-krotnie więcej podpisanych umów z CUPT na dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020, PLK mają zawarte umowy z CUPT na wartość dofinansowania UE – 29,8 mld zł co stanowi 85% dostępnej alokacji środków UE. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy umowy o dofinansowanie były zawarte na wartość jedynie 26% dostępnej alokacji.

Na koniec piątego roku trwania perspektywy 2014-2020 PLK zrealizowały rosnąco nakłady na poziomie – 18 mld zł co stanowi 28% nakładów z KPK. W analogicznym momencie poprzedniej perspektywy wartość zrealizowanych rosnąco nakładów wyniosła – 5,6 mld zł i stanowiła 15% kwoty nakładów zaplanowanych do realizacji w pierwotnym WPIK z 2011 r .

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajdują rozwiązania dla problemów, które pojawiają się w procesie inwestycyjnym m.in. dzięki stałej współpracy z wykonawcami i producentami, poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w zakresie wadiów, wysokości zabezpieczeń dobrego wykonania i waloryzacji kontraktów. Równocześnie, dzięki odpowiednio wczesnemu rozpoczęciu etapu przygotowania inwestycji, spółka będzie gotowa do płynnego wejścia w nową perspektywę bez ograniczania ciągłości i skali projektów –
ocenia Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przygotowania do nowej perspektywy


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szykują się już do nowej unijnej perspektywy finansowej. Od dwóch lat przygotowywane są studia wykonalności i dokumentacje projektowe. W 2021 roku, wraz z rozpoczęciem nowego okresu, PLK będą gotowe do ogłaszania przetargów o wartości ponad 40 mld zł. Do realizacji są już wyselekcjonowane także kolejne przedsięwzięcia. Ich szacunkowa wartość przekracza 50 mld zł. Prace przygotowawcze rozpoczną się po dokonaniu uzgodnień z Ministerstwem Infrastruktury. Aktywne prace na rzecz przygotowania projektów do przyszłej perspektywy oznaczają, że ciągłość i skala inwestycji będą utrzymane.

W poniedziałek, 18 lutego 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały konferencję „Największe inwestycje kolejowe, Krajowy Program Kolejowy, wyzwania, problemy rozwiązania”. Podczas czterech sesji przewidziano dyskusje o jakości projektu i nadzoru inwestorskiego, zakresie realizacji KPK a możliwości producentów, potencjale i zaangażowaniu wykonawców w realizację obecnej perspektywy, sprawności prowadzenia ruchu kolejowego w warunkach intensywnych inwestycji. W konferencji uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli wykonawców, producentów oraz podmiotów zaangażowanych i związanych z realizacją KPK.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA