REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Kraków: SCT wejdzie w życie później

Radni otrzymali projekt zmiany uchwały o strefie czystego transportu. Chodzi o opóźnienie wejścia jej w życie, aby dać czas na przygotowanie potrzebnych zmian. Pierwszy etap miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie, jak pierwotnie zakładano, od 1 lipca 2024 r.

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Propozycja przygotowana przez Zarząd Transportu Publicznego oznacza przede wszystkim odsunięcie w czasie wciąż obowiązującej uchwały o SCT, ponadto otwiera możliwość przygotowania nowej, poprawionej uchwały, unieważniającej jednocześnie aktualnie obowiązującą. Prezydent Aleksander Miszalski zdecydował też o zorganizowaniu w tym roku konsultacji społecznych w sprawie nowej SCT.

5 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu. Rada Miasta Krakowa o przesunięciu wejścia w życie SCT zdecyduje na kolejnej sesji. A w wakacje mają się rozpocząć pierwsze wydarzenia związane z kampanią edukacyjno-informacyjną na temat nowej SCT w Krakowie.

Szerokie badanie ankietowe

Odłożenie wejścia w życie uchwały pozwoli na przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji. Ich ważnym elementem będzie duża kampania informacyjno-edukacyjna. Będzie miała na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Krakowa i okolic na temat wpływu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na ich zdrowie, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w naszym mieście.

Dodatkowym efektem procesu konsultacyjnego, będzie zebranie możliwie największej liczby uwag i opinii mieszkańców dotyczących kształtu przyszłych zasad SCT. Cały proces zakończy analiza konkretnych rozwiązań, zaproponowanych w projekcie nowej uchwały.

Należy zaznaczyć, że pierwsze dwa etapy będą skierowane nie tylko do krakowian, ale też do mieszkańców Metropolii Krakowskiej.

Nowe założenia SCT

Według obecnych założeń, które będą poddane konsultacjom, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków, ale ma też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc, ma objąć wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa.

Po wprowadzeniu SCT ma wyraźnie ograniczyć emisję NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego (o ok. 30-40 proc.) i znacząco ograniczyć emisję pyłów PM 2,5 i PM 10 (ok. 80 proc. emisji mniej z transportu samochodowego w mieście).

W ramach zapowiadanej kampanii konsultacyjnej przygotowane mają być kampanie billboardowe i ulotkowe. Miasto w celu promowania i wyjaśnienia założeń SCT chce także m.in. podjąć współpracę z dziennikarzami naukowymi, prowadzącymi popularne kanały wideo w internecie. W ramach działań przedstawione zostaną również opinii społecznej przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza, jakie nastąpiły w miastach, w których wprowadzono już podobne zielone strefy transportowe. Wykorzystane będą przy tym wszystkie możliwe kanały informacyjne miasta – od mediów społecznościowych po tradycyjne plakatowanie przystanków. Prowadzone będą także akcje w radiu czy telewizji. Powstaną również czasowe punkty informacyjne w przestrzeniach miejskich – na placach czy skwerach. Tam krakowianie i goście spoza Krakowa będą mogli bezpośrednio spotkać się z osobami, które odpowiedzą na pytania dotyczące wprowadzanej strefy.

Zewnętrzna firma badawcza podsumuje działania

Do drugiego etapu zostanie wyłoniona firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty wspomnianych działań, zbierze też uwagi oraz informacje na temat oczekiwań na temat przyszłej strefy. Te będą podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

We wspominanym trzecim etapie udostępniony natomiast zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Uwagi do projektu będzie można również zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Te formalne konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA