REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Kraków skorzysta z Programu Energia Plus

Realizacja projektu budowy instalacji odzysku ciepła ze spalin w ZTPO w Krakowie pozwoli na pozyskanie dodatkowych 243 062 GJ/rok energii cieplnej oraz 1 762 MWh/rok energii elektrycznej.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW rozwiązanie zostanie wdrożone przez Krakowski Holding Komunalny S.A. (którego 100% udziałowcem jest Gmina Miasta Krakowa) już w lipcu 2023 r. Projekt zakładający pozyskiwanie mocy z ciepła odpadowego przełoży się na redukcję emisji CO2 do atmosfery aż o ponad 32 548 ton/rok. Ważnym efektem ekologicznym inwestycji będzie także redukcja zużycia energii pierwotnej o 431 583,156 GJ/rok. Dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki do kwoty 19,8 mln zł umożliwi program priorytetowy NFOŚiGW Energia Plus.

Beneficjent przewidział budowę kompletnej instalacji odzysku ciepła ze spalin (dalej: UOC). Energia cieplna będzie odzyskiwana poprzez proces kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Aktualnie opuszczają one instalację, trafiając do atmosfery (ich temperatura to ok. 130-140⁰C). Ciepło zawarte w spalinach stanowi stratę kominową. Po realizacji projektu będzie ona częściowo odzyskana i wprowadzona do sieci ciepłowniczej.

Wybudowana instalacja odzysku ciepła odpadowego będzie miała moc 14,59 MW i zostanie zlokalizowana na terenie funkcjonującego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) przy ul. J. Giedroycia 23 w Krakowie. Jej koszt całkowity wyniesie 33 mln zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu mocy cieplnej ZTPO – wzrostu produkcji energii termicznej i produkcji energii elektrycznej oraz pozyskania oczyszczonego kondensatu (który sprzedany zostanie jako nośnik ciepła do uzupełnienia ubytków w sieci ciepłowniczej i wykorzystany na potrzeby procesów technologicznych w ZTPO). Wdrożenie wspomnianej technologii przełoży się na zwiększenie sprawności instalacji, pozyskanie strumienia oczyszczonego kondensatu oraz stopnia doczyszczania spalin – czyli w konsekwencji zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co na terenie miasta Krakowa będzie bardzo istotnym elementem działań proekologicznych.

Umowę o dofinansowanie podpisano 31 marca br.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA