Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Krok do budowy obwodnicy Brzegu

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził program inwestycji na rozpoczęcie prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39.

Tym samym opolski Oddział GDDKiA będzie mógł ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i elementy Koncepcji Programowej) z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Dalszym krokiem, po 2021 roku, będzie przetarg na realizację obwodnicy. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej to lata 2019-2021 a szacunkowy koszt to ok. 2,8 mln zł. Budowa obwodnicy, po zyskaniu decyzji środowiskowej, planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” w latach 2022-2026. Obecnie DK39 przecina Brzeg, przechodząc przez obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren zabytkowego zamku książąt piastowskich oraz w bezpośredniej bliskości ratusza. Dziennie przez miasto przejeżdża tranzytem blisko 900 ciężarówek co negatywnie wpływa na warunki życia mieszkańców i zabytkową infrastrukturę, a także zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Rozwiązaniem tych problemów jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8 km wraz z nowym mostem na Odrze z dala od terenów zabudowanych. Wraz z obwodnicą powstałaby sieć dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu oraz infrastruktura związana z drogą. Ruch tranzytowy zostałby wyprowadzony z miasta a czas podróży na kierunku Namysłów – autostrada A4 znacznie się skróci. Obwodnica pełniłaby jeszcze ważną rolę, drogi ewakuacyjnej na wypadek powodzi. Podczas powodzi w 1997 roku zamknięto mosty na Odrze w Brzegu i Oławie, a w 2010 roku rozważano zamknięcie mostu w Brzegu. Realizacja inwestycji umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie DK39 oraz w województwie opolskim.

Autor: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI