Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Krzysztof Mamiński szefem UIC

8 lipca 2021 r. Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – największej światowej organizacji branżowej skupiającej uczestników rynku kolejowego.

 
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
Zdjęcie: PKP S.A., www.pkp.pl
W wyniku dzisiejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) Krzysztof Mamiński, od 2017 roku pełniący funkcję prezesa zarządu Polskich Kolei Państwowych, został wybrany na przewodniczącego UIC – największej branżowej organizacji na świecie, w której zrzeszonych jest ponad 200 przedsiębiorstw i innych organizacji działających na rzecz kolei z prawie 100 krajów na 6 kontynentach. UIC skupia zarządców infrastruktury, przewoźników, przedsiębiorców świadczących różne usługi dla transportu kolejowego i instytucje badawcze. Prezes PKP S.A. zastąpił na stanowisku przewodniczącego Związku Gianluigiego Castelliego, do niedawna prezesa zarządu Włoskich Kolei Państwowych (Ferrovie dello Stato Italiane).

– Wybór mojej kandydatury na stanowisko przewodniczącego UIC traktuję jako duże wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromną odpowiedzialność i wyraz uznania za dotychczasową działalność – nie tylko moją, jako menadżera z kilkudziesięcioletnim stażem, ale także tysięcy kolejarzy i innych osób zaangażowanych na co dzień w rozwój kolei. Polskie Koleje Państwowe są członkiem UIC i jednocześnie jednym z jego podmiotów założycielskich od 1922 roku. Mam dużą satysfakcję, że dziś, gdy po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Rok Kolei, nasz głos ma szansę jeszcze lepiej wybrzmiewać na forum międzynarodowym. Trzeba pamiętać, że PKP, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce –
powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Wybór polskiego przedstawiciela na szefa Międzynarodowego Związku Kolei przypada na szczególny czas. Rok 2021 w całej Unii Europejskiej obchodzony jest jako Europejski Rok Kolei. Celem tej inicjatywy jest promocja kolei jako bezpiecznego i ekologicznego środka transportu, którego rozwój przełoży się na osiągnięcie przez UE założonych celów klimatycznych oraz wpłynie na poprawę jakości usług publicznych w obszarze transportu, zwiększając tym samym mobilność milionów Europejczyków. Z kolei w przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica utworzenia UIC. Za kandydaturą prezesa PKP na stanowisko przewodniczącego UIC przemawiały silna i aktywna działalność PKP w ostatnich latach na arenie międzynarodowej, zaangażowanie w prace UIC na różnych poziomach w różnych obszarach, m.in. na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w przewozach kolejowych oraz efekty i tempo zmian, jakie zaszły i w dalszym ciągu zachodzą na polskiej kolei.

Polskie Koleje Państwowe reprezentują krajowy sektor transportu kolejowego w środowisku międzynarodowym, będąc członkiem wszystkich kluczowych organizacji: Międzynarodowego Związku Kolei (UIC), Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Organizacji Współpracy Kolei (ОSŻD). Od 2002 roku PKP posiadają także stałe Przedstawicielstwo w Brukseli, które ściśle współpracuje z organizacjami branżowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Misją Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) jest:
1. Promowanie transportu kolejowego na całym świecie w celu skutecznego reagowania na obecne i przyszłe wyzwania związane z mobilnością i zrównoważonym rozwojem,
2. Rozwijanie i ułatwianie wszelkich form międzynarodowej współpracy między członkami oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk,
3. Promowanie interoperacyjności oraz opracowywanie i publikowanie rozwiązań problemów związanych z systemem kolejowym,
4. Wspieranie członków w ich wysiłkach na rzecz rozwoju nowych biznesów i obszarów działalności,
5. Proponowanie nowych sposobów poprawy parametrów technicznych i środowiskowych transportu kolejowego, zwiększenie konkurencyjność i redukcja kosztów.

Działania UIC koncentrują się na obszarach:
1. Normalizacji (standaryzacji),
2. Ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
3. Bezpieczeństwa i ochrony,
4. Rozwoju przewozów na korytarzach towarowych,
5. Badaniach i innowacjach (nowych technologiach),
6. Promowania roli kolei w gospodarce światowej.

Źródło: tekst PKP S.A., www.pkp.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI