Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

KSZR – Otwarcie ofert wznowionego przetargu

GDDKiA otworzyła oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na Regionalne Projekty Wdrożeniowe – Krajowy System Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T etap 1 dla autostrad A1, A2 i A4.

 
 
 
Komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert.
 
2 części w przetargu
· Część 1 – RPW KSZRD E1 w obszarze autostrad A1 i A2 zarządzanych przez Oddział GDDKiA w Łodzi,
· Część 2 – RPW KSZRD E1 w obszarze autostrad A4 i A8 zarządzanych przez Oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu.

Złożone oferty
Na poszczególne części zamówienia czterech wykonawców złożyło łącznie pięć ofert:
1.   Konsorcjum firm: WASKO S.A. (lider) i TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. (partner),
2.   Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. Oddział w Polsce,
3.   Konsorcjum firm: Sprint S.A. (lider) i T4B Sp. z o.o. (partner),
4.   Konsorcjum firm: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (lider), Aldesa Construcciones S.A. (partner) i Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. (ACISA) (partner).

Szczegółowe informacje o cenach ofertowych oraz o kwotach, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, znajdują się w informacji z otwarcia ofert pod linkiem.

Numer Id postępowania: 129720

Dofinansowanie UE
Projekt jest finansowany w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z funduszu unijnego CEF – Łącząc Europę.

Tekst: GDDKiA
Zdjęcie: Łukasz Jóźwiak GDDKiA 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI