REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

KZN Rail z certyfikatem ISO 45001:2018

Spółka KZN Rail, jako jedna z pierwszych w Polsce potwierdziła najwyższe standardy w zakresie BHP uzyskując certyfikat ISO 45001:2018. Wręczenie dokumentu nastąpiło 27 listopada w siedzibie Bureau Veritas Polska.

Wręczenie certyfikatu, fot. KZN Rail– Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, współpracownikom oraz osobom przebywającym w otoczeniu realizowanych przez spółkę inwestycji, traktujemy priorytetowo. To ma znaczenie zarówno wewnętrzne – pozwala nam lepiej chronić podstawowy zasób spółki, czyli załogę; jak również zewnętrzne – gwarantuje naszym kontrahentom i lokalnym społecznościom, że również ich bezpieczeństwo jest w centrum naszej uwagi – podsumowywał wielotygodniowe starania Grzegorz Leszczyński, prezes KZN Rail. – Jesteśmy niezmiernie dumni, że audyt za zgodność z normą ISO 45001 potwierdził nasze wieloletnie starania. A fakt że zyskujemy ten certyfikat jako jedni z pierwszych w kraju i pierwsi w branży infrastruktury szynowej daje dodatkową satysfakcję – dodawał Leszczyński.

ISO 45001 to wprowadzony w marcu br. międzynarodowy standard, umożliwiający firmom takim jak KZN Rail, opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywaną pracą, jednocześnie pozwalając zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Standard ten ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza dla podmiotów z branży budowlanej, która, na tle całej gospodarki, jest wciąż jednym z niechlubnych liderów w ilości wypadków, zwłaszcza ciężkich i śmiertelnych.  

– Norma ISO 45001:2018 jest pierwszą normą dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy o statusie międzynarodowym. Uwzględnia wytyczne, standardy i konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jej wdrożenie jest decyzją strategiczną dla każdej społecznie odpowiedzialnej organizacji, która chce aktywnie identyfikować i zarządzać ryzykami oraz prowadzić dialog ze wszystkimi interesariuszami na temat bezpieczeństwa pracy. Organizacje, które podejmują decyzje o wdrożeniu oraz certyfikacji na zgodność z ISO 45001 wyrażają tym samym swoje zaangażowanie w spełnienie wymagań prawnych, oczekiwań pracowników oraz w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy. Przyznanie tego certyfikatu, poprzedzone szczegółowym audytem, potwierdza, że KZN Rail spełnia najwyższe standardy w zakresie BHP –
podkreślał podczas uroczystego przekazania certyfikatu Witold Dżugan, Dyrektor Pionu Certyfikacji Bureau Veritas Polska. – Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, iż jest to pierwszy certyfikat ISO 45001 w sektorze infrastruktury kolejowej w Polsce, a spółki Grupy KZN Bieżanów nadają ton całej branży w zakresie certyfikacji. Przypomnę, że spółka matka holdingu – Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, otrzymała jako jedna z pierwszych w Polsce certyfikat z IRIS 02 i to w unikatowym połączeniu, bo jako producent infrastruktury i taboru – dodawał Witold Dżugan.

Oprócz aktualnego wdrożenia normy ISO 45001:2018, KZN Rail posiada również certyfikat ISO 9001:2015. Obie normy są kompatybilne, co zapewnia organizacji w pełni zintegrowany system zarządzania.

Tekst i zdjęcie: KZN Rail Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA