REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Lepszy dostęp do kolei w woj. kujawsko-pomorskim

Powstaną nowe przystanki kolejowe w Grudziądzu i Tucholi. Przebudowane przejście podziemne na stacji Nakło nad Notecią ułatwi dostęp do kolei. PLK podpisały umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych.

 

Zdjęcie: Jacek Gackowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Jacek Gackowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

Nowy przystanek Grudziądz Rządz (linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork) ułatwi podróże w kierunku Torunia. Jednokrawędziowy peron powstanie w pobliżu skrzyżowania z ul. Południową i drogą krajową nr 55. Zakończenie prac planuje się w połowie 2024 r.

Przystanek Grudziądz Centrum (linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice) zwiększy dostęp do kolei na trasie do Bydgoszczy. Peron zostanie zbudowany w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmińskiej. Zakończenie prac planowane jest do końca 2023 r.

Przystanki w Grudziądzu powstaną za kwotę ponad 5 mln zł netto.

Nowy przystanek Tuchola Rudzki Most (linia kolejowa nr 208) zwiększy możliwości podróży pociągiem w kierunku Chojnic i Bydgoszczy. Peron powstanie za sumę 2,2 mln zł netto przy skrzyżowaniu z ul. Międzylesie. Planowane oddanie przystanku do użytku do końca 2023 r.

Na peronach zamontowane będą wiaty i ławki oraz tablice informacyjne. Będzie jaśniejsze oświetlenie, a dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania powstaną ścieżki naprowadzające i pochylnie.

Na stacji Nakło nad Notecią (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła Główna) przejście podziemne zostanie wydłużone i przebudowane. Dzięki realizacji zadania budynek dworca oraz perony połączone zostaną z ul. Nową i parkingiem Park & Ride. Przebudowa zapewni integrację różnych środków transportu oraz ułatwi dostęp do kolei podróżnym dojeżdżającym na stację samochodami, komunikacją publiczną oraz rowerami. W ramach prac planuje się również m.in. budowę dwóch wind na wejściach do przejścia oraz platform przyschodowych na wejściach na perony nr 1 i 2, które ułatwią dostęp do kolei podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wiaty peronowe oraz zadaszenia nad wejściami na perony zostaną wyremontowane. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie w przejściu podziemnym i na peronach stacji. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 r. Koszt prac wyniesie 18,9 mln zł netto.

Dla lepszej komunikacji kolejowej w regionie

Inwestycje będą realizowane w ramach przyjętego uchwałą w maju 2021 r. „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

Program na terenie woj. kujawsko-pomorskiego obejmuje 11 lokalizacji na liście podstawowej. Oprócz wyżej wymienionych to także m. in. modernizacja przystanku Grzybno oraz budowa nowych przystanków Trzeciewnica i Grudziądz Tuszewo. Na liście rezerwowej znajdują się 3 lokalizacje.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA