REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Lotnicze przewozy cargo popularniejsze niż przed pandemią

Spadek liczby pasażerskich rejsów lotniczych, które służyły też do transportu towarów, spowodował konieczność zmian w działalności lotnisk i operatorów lotniczych. Jednak liczba operacji towarowych w 2020 r. zmniejszyła się o wiele skromniej niż tych z udziałem pasażerów.

 

Zdjęcie: Newseria.pl
Zdjęcie: Newseria.pl

W I połowie br. ten segment już notował wzrosty – nie  tylko wobec sytuacji sprzed roku, lecz także wobec wyników z  2019 roku. Paradoksalnie rynek cargo przeżywa obecnie boom, do czego przyczyniają się m.in. dynamicznie rosnący e-handel oraz  przewozy artykułów medycznych.

– 35 proc. wartości wszystkich przewożonych na świecie dóbr jest przewożonych cargo lotniczym. Oczywiście te wartości, jeżeli mówimy o  wadze towarów, są znacznie niższe, natomiast rzeczywiście cargo lotnicze ma ogromne znaczenie dla  gospodarki  –  mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes dr Paweł Zagrajek z  Katedry Biznesu w  Transporcie w  Szkole Głównej Handlowej. – Pomaga w  jej rozwoju, w  wymianie handlowej, ale też – jak pokazał ostatnio okres pandemii – potrafi w  kryzysie dostarczyć towary w  sytuacji, kiedy one są potrzebne tu i  teraz, a inne środki transportu nie  mają takiej możliwości, żeby przewieźć coś w  ciągu doby czy dwóch.

Pandemia podkopała kondycję portów lotniczych i  przewoźników. W 2020 roku polskie lotniska obsłużyły niewiele ponad jedną trzecią liczby pasażerów, która przewinęła się przez  nie  w  2019 roku. Ze statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że liczba operacji (startów i  lądowań) z  udziałem pasażerów spadła o  prawie połowę. Również I kwartał 2021 roku nie  przyniósł poprawy. Pasażerów odprawiono i  przyjęto w  liczbie zaledwie jednej piątej wobec I kwartału 2020 roku, a liczba operacji z  ich udziałem zmniejszyła się o  ponad dwie trzecie. Znacznie lepiej było w  II kwartale, kiedy odprawiono 2,8 mln pasażerów, 20-krotnie więcej niż rok wcześniej, ale i  tak o  blisko 80 proc. mniej niż w  II kwartale 2019 roku. Statystyki dla  przewozów cargo są o  wiele bardziej optymistyczne.

– W tej chwili paradoksalnie przeżywamy boom na rynku cargo. Mimo że cały rynek lotniczy jest w  kryzysie, to jednak sytuacja w  przewozie towarów jest inna. Mamy do czynienia, po pierwsze, z  potrzebą zaopatrzenia produkcji na świecie, po drugie, mamy cały czas potrzebę przewożenia produktów medycznych. Trzeci element, który się rozwinął podczas pandemii, czyli e-commerce, również napędza transport lotniczy cargo  – 
wymienia Paweł Zagrajek.
 

Zdjęcie: ThePixelman, pixabay.com
Zdjęcie: ThePixelman, pixabay.com

W przypadku transportu towarów drogą lotniczą (cargo on board) spadek wagi przewiezionych w  całym 2020 roku towarów wyniósł 18,1 proc., a w  I półroczu br. odnotowano wzrost o  21,1 proc. (w samym II kwartale wzrost wyniósł 56,6 proc. r/r.). Największe wzrosty w  statystykach półrocznych widać było na lotniskach we Wrocławiu (o 435 proc.) oraz  Gdańsku (45,5 proc.). Co istotne, waga przewiezionych towarów (58,4 tys. ton cargo) była też większa niż w  analogicznym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią (o 2 proc.). Najpopularniejszymi były Niemcy, Stany Zjednoczone i  Indie.

Jak mówi ekspert Szkoły Głównej Handlowej, połowa towarów przewożona była przed pandemią lotami pasażerskimi. Ich nagłe zmniejszenie spowodowało trudności operacyjne.

– W tej chwili, kiedy rejsów pasażerskich jest znacznie mniej, przewoźnicy uruchamiają dodatkowe rejsy cargo samolotami pasażerskimi, tylko przewożą towary na pokładzie pasażerskim czy wręcz na fotelach pasażerskich  –
tłumaczy dr Paweł Zagrajek. – To też jest dla  portów pewne wyzwanie, ponieważ wcześniej cargo jednak w  przeważającej części podróżował w  sposób spaletyzowany, czyli sformowany. W  tej chwili mamy do czynienia, jeżeli można tak kolokwialnie powiedzieć, z  dużą liczbą lekkich paczek, czyli z  drobnicą. Oczywiście nie  tylko, ale to jest dodatkowe obciążenie dla  portów i  przewoźników.

Podczas pandemii udział sprzedaży przez  internet w  całej sprzedaży detalicznej zmieniał się w  rytm kolejnych lockdownów. Najwyższa, bo dwucyfrowa była w  kwietniu (11,9 proc.) i  listopadzie (11,4 proc.) 2020 roku oraz  w  kwietniu 2021 roku (10,8 proc.). Jednak w  okresach otwarcia sklepów w  galeriach, zwłaszcza latem, spadała do nieco ponad 6 proc. w  wakacje ub.r. i  7,4-7,9 proc. latem tego roku. Z kolei z  analizy przeprowadzonej przez  PwC wynika, że w  2020 roku kanał online miał 14-proc. udział w  wartości sprzedaży detalicznej w  Polsce. W 2026 roku wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie według tego opracowania na poziomie 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost na poziomie  12 proc. Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz  z  kategorii zdrowie i  uroda.

– Nie widzę potrzeby radykalnych zmian w  obsłudze e-commerce’u i  cargo lotniczego. Natomiast rzeczywiście porty muszą się rozbudowywać, bo widać już na przykładzie ostatniego okresu, że ten rynek będzie się rozwijał. Czyli muszą zwiększać swoje moce przerobowe, przepustowość, na pewno będą też musiały zatrudniać kadry  – 
przewiduje specjalista z  Katedry Biznesu w  Transporcie SGH. – Nie  wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał rynek pasażerski, bo jest ciągle dużo niewiadomych, natomiast sam potencjał będzie się rozwijał.

Do rozwoju rynku cargo przyczyniają się także problemy w  transporcie morskim związane m.in. z  brakiem kontenerów. To pociągnęło za sobą wzrost kosztów tego transportu oraz  opóźnienia w  dostawach.

Dane ULC wskazują, że w  I półroczu najwięcej cargo przewiózł PLL LOT (18,9 tys. ton). Na kolejnych miejscach pod względem tonażu znajdowali się DHL i  UPS. Z kolei największym ilościowym wzrostem w  stosunku do pierwszej połowy 2020 roku mógł pochwalić się PLL LOT, a następnie DHL oraz  SprintAir.

Źródło: tekst Newseria.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA