REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Lublin: Tytuł Mecenasa Kultury dla spółki STRABAG

W Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie odbyła się Gala Kultury, podczas której wręczono Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za 2023 r.
Wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach: Mecenas Kultury, Upowszechnianie Kultury, Nagroda Artystyczna i Nagroda za Całokształt Działalności. Przyznawana co roku nagroda jest najbardziej prestiżowym w Lublinie wyróżnieniem dla artystów oraz osób i instytucji wspierających kulturę i sztukę.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Tytuł Mecenasa Kultury został przyznany STRABAG przez Kapitułę za znaczący wpływ na kształtowanie i jakość oferty kulturalnej Lublina oraz stosowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu przez finansowe wsparcie cyklu wydarzeń w ramach Festiwalu Wschód Kultury: edycja lubelska – Inne Brzmienia, edycja rzeszowska – Stadion Kultury i edycja białostocka – Inny Wymiar. Doceniony został również, realizowany przez STRABAG, program Budujemy Klimat Kultury, w ramach którego mecenatem zostało objętych 15 wydarzeń artystycznych i instytucji kultury w 12 miastach Polski.

– Cieszymy się, że zaangażowanie STRABAG we wsparcie kultury jest zauważane i doceniane. Nasza obecność w Lublinie to nie tylko realizowane dla miasta i jego mieszkańców inwestycje. W STRABAG uważamy, że firmy społecznie odpowiedzialne powinny wychodzić poza ramy swojej podstawowej działalności i wspierać inne ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy. W 2023 r. uruchomiliśmy program mecenatu pod hasłem Budujemy Klimat Kultury. W jego ramach wspieramy m.in. Festiwal Wschód Kultury, w tym lubelski festiwal „Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”. W ubiegłym roku, jeszcze przed rozpoczęciem projektu Budujemy Klimat Kultury, Pan Prezydent docenił nasze wsparcie dla Centrum Integracji Baobab, nagradzając nas medalem Lublin Bohaterom. Jesteśmy więc dumni, że władze i mieszkańcy Lublina postrzegają STRABAG nie tylko przez pryzmat realizowanych przez nas inwestycji, ale i zaangażowania w projekty kulturalne i społeczne – mówi Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA