Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

MI: „Nie” dla podwyżek cen wody i ścieków dla mieszkańców

Dzięki nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodatkowe 13,7 mld zł z PIT trafi do samorządów, które powinny być w stanie utrzymać dotychczasowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 
Zdjęcie: IamNotPerfect, pixabay.com
Zdjęcie: IamNotPerfect, pixabay.com
– Każda gmina dostanie rządowe wsparcie, dlatego zwiększanie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków powinno być zahamowane. Pozwoli to ograniczyć inflację i pomoże mieszkańcom. Samorządy powinny stosować dopłaty lub bilansować rosnące koszty, aby pozostawić ceny wody i ścieków na obecnym poziomie. To ważne, gdyż woda jest powszechnym dobrem, które nie powinno być drogie dla zwykłych ludzi – powiedział Marek Gróbarczyk.

Minister przypomniał również, że każda proponowana podwyżka będzie szczegółowo sprawdzana przez Wody Polskie, czyli regulatora cen.

– Zorganizowaliśmy kilka miesięcy temu wspólne posiedzenie komisji rządu i samorządu terytorialnego, w trakcie którego wpłynął do nas wniosek o podwyżki cen. Rząd przygotował propozycje wsparcia dla samorządów, dlatego apelujemy, by władze samorządowe wycofały wnioski o zmianę taryf i pozostawiły ceny na obecnym poziomie. Naszym celem jest to, by podwyżka cen wody wyniosła zero procent –
podsumował minister Gróbarczyk.

Paweł Rusiecki, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym zaznaczył, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to zadanie własne gminy. Ceny nie mogą zatem być na tyle wysokie by wykluczać społecznie mieszkańców. Podkreślił, że obowiązująca ustawa daje samorządom możliwość dopłaty do cen za wodę i ścieki. Zaapelował również, by samorządy podjęły działania i wspomogły swoje przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

– To, że zbiorowe zaopatrywanie w wodę i odprowadzanie ścieków zostało przeniesione na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, nie zwalnia samorządów z odpowiedzialności. W obecnej sytuacji włodarze powinni dofinansować przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, by nie ponawiały wniosków o podwyżki cen. Przez wiele lat niektóre samorządy wykorzystywały te spółki jako źródło dodatkowego dochodu na inne zadania gminy. Czas by te środki wróciły do sektora wodociągowo-kanalizacyjnego –
powiedział Paweł Rusiecki.

Do tej pory do Wód Polskich wpłynęło około 400 wniosków o skrócenie obowiązującej taryfy wodno-ściekowej, z czego 150 zostało odrzuconych. Tryb skrócenia taryfy jest trybem szczególnym, dlatego Wody Polskie jako regulator cen rygorystycznie oceniają takie wnioski i odrzucają je w przypadku stwierdzenia braku zasadności podwyżek.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI