REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

MI ws. dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych

W nawiązaniu do wniesienia przez KE do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG) Ministerstwo Infrastruktury informuje, że Polska była zobowiązana wdrożyć unijną Dyrektywę Ściekową do końca 2015 r.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Powyższa skarga dotyczy tego okresu.

W tym czasie KE dwukrotnie zaostrzyła kryteria – początkowo warunkiem wdrożenia dyrektywy było osiągnięcie 80% skanalizowania dla najmniejszych gmin, obecnie jest to już 98%.

Kluczowy dla sprawy był rok 2012, kiedy możliwe było przyjęcie bardziej korzystnych dla Polski warunków. Komisja Europejska miała wątpliwość co do wdrażania dyrektywy. Z takiej alternatywy skorzystały Niemcy. Ówczesny polski rząd nie skorzystał z tej możliwości i nie podjął negocjacji w tej sprawie.

Za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków odpowiadają samorządy, jednak ponad 60 największych, polskich aglomeracji nie ma zgodności z dyrektywą. Są to przede wszystkim: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin i Gdynia.

Polska do 2020 roku zainwestowała 80 mld zł w realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Problem wdrożenia Dyrektywy Ściekowej dotyczy wielu krajów europejskich, wyroki za jej niespełnienie otrzymały dotychczas m.in.: Hiszpania, Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Szwecja, Cypr i Węgry.

Ponadto gospodarka wodno-ściekowa znalazła się w priorytecie 1. Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład z dofinansowaniem w wielkości 95% wartości projektu. Polski rząd przeznaczył ponad 9 mld zł na wparcie samorządów w tym zakresie. Wdrożenie Dyrektywy Ściekowej powinno zatem stać się priorytetem wszystkich samorządów w Polsce, by uniknąć nałożenia przez KE kar.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA