REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Międzynarodowa Konferencja CEwater w Krakowie

W dniach 22-24 kwietnia 2024 r. w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja CEwater. Konferencja poświęcona była gospodarce wodnej w modelu o obiegu zamkniętym.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa SA, www.wodociagi.krakow.pl

Celem wydarzenia było przedstawienie rozwiązań związanych z ponownym wykorzystaniem wody oraz podniesienie świadomości o kluczowej roli wody w procesie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (CE). Konferencja podsumowywała i przedstawiała opracowane rozwiązania projektu „WaterCEmanagement w praktyce”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Międzynarodowe spotkanie 22 kwietnia zainaugurowało wystąpienie Profesor Marzeny Smol z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

W sesji otwierającej „Gospodarka o obiegu zamkniętym w sektorze wodnym”, Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A. mówił, jak ważne jest to spotkanie w aspekcie ochrony środowiska oraz budowania odpowiedzialnego modelu taryfowego dla odbiorców. Podkreślił zaangażowanie Wodociągów Miasta Krakowa w produkcję wody technologicznej, produkcję energii elektrycznej, odzysk surowców, czyli ważne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspominał także o systemie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Krakowa, ochronie zasobów wodnych, budowaniu odporności miast w kontekście zmian klimatu.

W wydarzeniu uczestniczył również Bartosz Łuszczek, Dyrektor Technologii i Innowacji. Podczas sesji „Projekty wspierające CE w sektorze wodno-kanalizacyjnym” mówił o „Odzyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu wody w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.” Zabrał również głos w ciekawej dyskusji w ramach sesji panelowej „Wyzwania dla nauki i biznesu w kontekście wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w oczyszczalniach ścieków”.

Podczas konferencji przedstawiane były zagadnienia z obszaru gospodarki wodno-ściekowej, najlepsze praktyki wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego w sektorze wod-kan w ramach rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, edukacyjnych i informacyjnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA