REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają WTP

Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają Warszawski Transport Publiczny – wynika w z badania potrzeb, postaw i opinii na temat jakości funkcjonowania Warszawy. Aż trzy czwarte z nich uważa, że to najlepszy sposób poruszania się po mieście.

Zdjęcie: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl

Respondenci najbardziej zadowoleni są z jakości taboru, liczby przystanków i sieci połączeń. Wysoko oceniają także bezpieczeństwo w pojazdach.

Aż 98 proc. respondentów uznaje funkcjonowanie komunikacji miejskiej, obok bezpieczeństwa i czystości, za najważniejszy obszar życia w mieście. 88 proc. uważa, że jest on dobrze zarządzany (33 proc. bardzo dobrze i raczej dobrze 55 proc.).

Ma być często, punktualnie i wygodnie

Wśród 77 proc. warszawiaków, przemieszczających się do pracy, na uczelnię czy do szkoły, ponad połowa (52 proc.) deklaruje, że wybiera przy tej okazji transport publiczny. To pasażerowie, którzy przemieszczają się komunikacją miejską regularnie. Większości z nich dotarcie do celu zajmuje nie więcej niż 30 min (do 15 minut – 12 proc, 16-30 minut – 41 proc.). Ponad 20 proc. badanych w ogóle nie musi dojeżdżać.

Mieszkańcy biorący udział w badaniu oceniali różne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej m.in. częstotliwość kursowania, sieć połączeń, bezpieczeństwo w pojazdach, punktualność, czystość w pojeździe i temperaturę w środku, informacje dla pasażerów, oznaczenia, czy jakość taboru. Okazuje się, że Warszawiacy najbardziej zadowoleni są z: jakości taboru (81 proc.), liczby przystanków, informacji (po 80 proc. odpowiedzi), czy sieci połączeń i bezpieczeństwa w pojazdach (78 proc. zadowolonych). Najmniejsze zadowolenie wzbudzają… ceny biletów, które nie zmieniły się od 2013 roku i dziś są jednymi z najniższych w Polsce.

Koleją coraz więcej

Warszawski Transport Publiczny, po zamieszaniu spowodowanym pandemią i obostrzeniami, wrócił do równowagi, chociaż jednocześnie widać, że w ostatnich latach zmieniły się nawyki Warszawiaków.

W badaniu z września 2019 roku (czyli przed pandemią), korzystanie z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie deklarowało 55 proc. respondentów. W 2023 roku to 44 proc.

Co ciekawe, pomimo to ogólna liczba osób korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego zwiększyła się – tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie skorzystało z WTP; w 2019 roku było to 8 procent. Jak to możliwe? Otóż wzrosła liczba osób korzystających z transportu publicznego przynajmniej raz w tygodniu – z 14 proc. w 2019 roku , do 24 proc. obecnie. Minimalnie zwiększyła się także grupa osób podróżujących mniej niż raz w tygodniu (z 13 do 15 proc.) i mniej niż raz w miesiącu (z 10 do 11 proc.).

Wyniki badania wskazują także na zmianę w sposobie poruszania się po mieście godzinach nocnych. Autobusy nocne nadal mają swoich fanów – regularnie korzysta z nich ok. 1 proc. badanych (tylu ilu w 2019 roku), a przynajmniej raz w tygodniu ok. 3 proc. (więcej niż w 2019 roku). Większa jest jednak grupa osób, które nigdy nie skorzystały z nocnego autobusu – 71 proc. (67 proc. w 2019 roku). Równocześnie Barometr Warszawski pokazuje, że zwiększyła się grupa osób podróżujących taksówkami na aplikacje i to zapewne one przejęły część pasażerów autobusów linii „N”.

Jak wynika z badania, coraz więcej mieszkańców Warszawy korzysta z kolei (Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich – pociągami tych przewoźników można jeździć korzystając z oferty Wspólnego Biletu) – to już blisko 50 proc. (wzrost o ok. 13 proc. w porównaniu do 2019 roku). Około 18 proc. respondentów jeździ nimi w miarę regularnie.

Badanie Barometr Warszawski zlecił ratusz, a pracownia badawcza PBS przeprowadziła je w połowie 2023 roku (część transport i mobilność we wrześniu). Na pytania dotyczące różnych aspektów życia w stolicy odpowiedziało 3155 mieszkańców w wieku powyżej 15 lat ze wszystkich dzielnic, a wyniki pokazały, co jest dla warszawiaków ważne, z czego są zadowoleni i co można poprawić.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA