REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

MIiR na Forum Gospodarczym Budownictwa Build4Future

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń wziął udział w Forum Gospodarczym Budownictwa Build4Future, które odbywa się w dniach 11-12 lutego 2019 r. w Poznaniu.

– Na koniec marca przedstawimy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zapowiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future poprzedza Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2019. Uczestnicy spotkania rozpoczęli dyskusję od planów i strategii rozwoju polskiego budownictwa. Rozmawiano o założeniach Narodowego Programu Mieszkaniowego i kierunkach reformy procesu inwestycyjno-budowlanego.

– Budownictwo mieszkaniowe jest w Polsce na trzecim miejscu po budownictwie infrastrukturalnym i komercyjnym. Zwiększenie podaży dostępnych cenowo mieszkań jest korzystne dla gospodarki. To także wyzwanie społeczne –
podkreślał wiceminister Artur Soboń.

Pytany o kierunki reformy zapowiedział przedstawienie pod koniec marca nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i systemową nowelizację ustawy prawo budowlane. Nowe propozycje mają silniej powiązać planowanie przestrzenne z planowaniem społeczno-gospodarczym. Propozycje przygotowane przez zespół ekspertów MIiR to ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzeni w aktach prawa miejscowego:
– planie przeznaczenia, sporządzanym obowiązkowo dla całego obszaru gminy;
– planie zabudowy, sporządzanym dla terenu określonego w planie przeznaczenia, jako podstawa wydawania zgody budowlanej;
– normatywie urbanistycznym – warunki wiążące dla terenów przewidzianych pod zabudowę, ale nieobjętych planem zabudowy.

Targi BUDMA, czyli Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie.

W trakcie inauguracji nastąpi również ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom edycji 2018 Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA