REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

MIiR o porozumieniu klimatycznym w Katowicach

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński przekonywał wczoraj w Katowicach, że w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju i porozumieniu klimatycznym ważną rolę mogą odegrać miasta.

Oddziaływanie miast na środowisko potencjalnie jest większe, bo do miast przeniosła się ponad połowa ludności Ziemi.

Inteligentne miasta marnują mniej zasobów – stając się bardziej przyjazne dla środowiska. Inteligentnym miastem łatwiej się zarządza a stosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala też redukować koszty związane z zarządzaniem. Mieszkańcom żyje się wygodniej, m.in. dlatego, że mogą szybciej załatwiać sprawy w urzędach, korzystają z lepiej działającej komunikacji zbiorowej, czują się bezpieczniej, dysponują wieloma aktualnymi informacjami o tym, co ciekawego dzieje się w mieście. Inteligentne miasto umiejętnie wykorzystuje i aktywnie promuje wewnętrzne zasoby i potencjały.

– W 2015 roku w Paryżu państwa zobowiązały się, że podejmą działania na rzecz zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie dwóch stopni Celsjusza – a jeżeli to niemożliwe do jedynie 1,5 stopnia Celsjusza – powyżej średniej temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Podczas tegorocznego szczytu dyskusja koncentruje się na tym jak wdrożyć ten cel, w tym jak sfinansować inwestycje. W Paryżu zdecydowano, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić zarówno ze środków publicznych, jak i prywatnych, a istotną rolę ma w tym pełnić Zielony Fundusz Klimatyczny (GFC) – przypomniał minister Jerzy Kwieciński.

Jerzy Kwieciński zwrócił uwagę na realizowany przez rząd program „Czyste powietrze” oraz na potrzebę zwiększenia efektywności planowania przestrzennego i powiązania planów zagospodarowania przestrzennego z planowaniem rozwoju. MIiR chce silniej związać planowanie przestrzenne z polityką rozwoju w prowadzonych pracach nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w ślad za Krajową Polityką Miejską 2023 (KPM), promuje kompleksową koncepcję smart city. Wsparcie dla smart cities jest jednym z szeregu wzajemnie uzupełniających się inicjatyw jakie wdrażamy dla miast w MIiR. Pozostałe działania to m.in.: Pakiet dla Miast Średnich, Mieszkanie+, Dostępność+.

W tym roku rząd rozpoczął realizację programu „Czyste Powietrze”. Jego podstawowym celem jest poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a jego łączny budżet to blisko 25 mld EUR.

Śląsk z sukcesem zmienia się z regionu węglowego w region innowacyjnej gospodarki. Minister Jerzy Kwieciński mówił o tym w Katowicach z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA