REKLAMA
Budownictwo Drogi Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Minister Infrastruktury na posiedzeniu Rady ds. Transportu

Bieżące wyzwania polityki transportowej UE były głównym tematem posiedzenia nieformalnej Rady Ministrów ds. Transportu Unii Europejskiej w Brukseli z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

W agendzie posiedzenia zorganizowanego przez prezydencję belgijską znalazły się trzy główne zagadnienia: zielony transport, transport rowerowy oraz rozwijanie połączeń kolejowych między europejskimi miastami.

Podczas pierwszej sesji ministerialnej omawiano wyzwania i działania, które należy podjąć, aby uczynić europejski transport bardziej zrównoważonym.

W dyskusji nad przykładami udanych inicjatyw rowerowych, które miały pozytywny wpływ na mobilność, środowisko i zdrowie publiczne szef resortu infrastruktury powiedział, że transport rowerowy jest jednym z elementów strategii transportowej w Polsce, zwłaszcza w planowaniu zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich, gdzie element rowerowy odgrywa istotną rolę.

W debacie nad połączeniami kolejowymi między miastami w Europie poruszone zostały technologiczne, logistyczne i polityczne aspekty usług dotyczących dziennych i nocnych pociągów, kolej międzynarodowa i bilety multimodalne.

Minister Dariusz Klimczak podkreślił, że aby dalej rozwijać międzynarodowe połączenia kolejowe warto rozważyć zaangażowanie środków UE w sfinansowanie taboru dla tych połączeń. Minister dodał, że widzi potrzebę zmian w sposobie finansowania nabywania używanego taboru kolejowego przeznaczonego dla połączeń międzynarodowych.

Podczas sesji międzyinstytucjonalnej z udziałem Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE (Rady), państw sąsiadujących i Parlamentu Europejskiego debatowano na temat możliwości zwiększania odporności europejskich sieci transportowych.

W wystąpieniu minister Klimczak podkreślił, że Polska aktywnie korzysta ze środków finansowych instrumentu Łącząc Europę (CEF). Zaznaczył, że dofinansowanie unijne otrzymały kluczowe projekty takie jak Via Baltica i Rail Baltica, istotne z perspektywy infrastruktury podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania na wschodniej flance NATO.

– W kontekście nabierających tempa rozmów o wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej, kluczowe jest znaczące wzmocnienie sektora transportu, aby sprostać ambitnym celom unijnej polityki transportowej w kolejnej perspektywie finansowej. Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że infrastruktura transportowa musi być odporna nie tylko na zdarzenia klimatyczne, ale również w kontekście mobilności wojskowej. Inwestycje w tym zakresie powinny stanowić priorytet dla wszystkich państw członkowskich UE, jako inwestycja we wspólne bezpieczeństwo całej Unii – mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Na marginesie obrad Rady minister infrastruktury D. Klimczak odbył szereg spotkań dwustronnych. Spotkał się z unijną komisarz ds. transportu Adiną Vălean, ministrem ds. cyfryzacji i transportu Niemiec Volkerem Wissingiem, z ministrem transportu Francji Patrice Vergriete, ministrem ds. transportu Danii Thomasem Danielsenem, z ministrem transportu Republiki Czeskiej Martinem Kupką oraz ministrem mobilności Belgii Georgesem Gilkinetem, z którymi – oprócz zagadnień poruszanych podczas Rady – rozmawiał na temat rewizji Umowy UE-Ukraina ws. transportu drogowego towarów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA