Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Ministerstwo Energii na Forum Ekonomicznym

– Myślenie o energetyce musi wybiegać poza kadencje polityczne. Zwłaszcza, że staje się ogromnym polem inwestycyjnym. Każda inwestycja jest społecznie ważna – powiedział minister energii podczas XXVIII Forum Ekonomicznego.

W wydarzeniu, które odbywa się w dniach 4-6 września 2018 r. w Krynicy, wziął również udział wiceminister Tomasz Dąbrowski.

Minister Krzysztof Tchórzewski podczas panelu dyskusyjnego „Energia przyszłości: makrotrendy versus mikrostrategie” podkreślił, jak ważne jest identyfikowanie oraz analiza trendów, udział w ich kształtowaniu, a także kreowanie strategii energetycznej kraju. – Przyszłość polskiej energetyki musi być zbieżna z międzynarodowymi kierunkami tego sektora, do których należą m.in. zwiększająca się rola odnawialnych źródeł energii, podnoszenie poziomu innowacyjności, zacieśnianie współpracy regionalnej oraz rosnący udział energetyki rozproszonej, przy jednoczesnej dbałości o poprawę jakości powietrza – powiedział. Uczestnicy dyskutowali również o polityce regionalnej państw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, o wdrażaniu regionalnych makrotrendów i o tym jakie mikrostrategie obierać.

Szef resortu energii brał również udział w dyskusji „Europejski rynek energii elektrycznej, a ceny energii dla konsumentów”, podczas której jej uczestnicy rozmawiali o wpływie regulacji polityki klimatycznej i energetycznej na równowagę gospodarczą rynku energii UE. – Bezpieczeństwo energetyczne jest wyznacznikiem linii negocjacyjnej na wszystkich polach energetycznej współpracy międzynarodowej. Głośno mówimy o naszych priorytetach i problemach, prezentujemy alternatywne, bądź komplementarne propozycje wraz z racjonalną argumentacją, a także uświadamiamy naszym partnerom jak długą drogę musieliśmy przejść, aby być w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj – powiedział minister. Dodał, że przykładem dobrej współpracy Polski z Komisją Europejską jest wypracowany model rynku mocy. – Aktywnie uczestniczymy również w procesie przygotowania rozwiązań w zakresie zapewnienia wystarczalności wytwarzania, płynności rynku, poprawy efektywności wykorzystywania zasobów, aktywizacji odbiorców, czy też innowacji w transporcie i magazynowania energii – zaznaczył minister Tchórzewski.

Wiceminister Tomasz Dąbrowski wziął udział w panelu o rynku energii elektrycznej, a także w rozmowie na temat inicjatywy Trójmorza w sektorze energetycznym. – Wspólny rynek energii Unii Europejskiej ma zapewnić brak dyskryminacji w dostępie do sieci dla dostawców i konsumentów energii, wzrost roli odbiorców oraz zwiększenie efektywności – powiedział. Wskazał, że nowa struktura rynku zakłada skuteczniejszą integrację OZE z systemami elektroenergetycznymi i ich wynagradzanie na zasadach rynkowych. – Ministerstwo Energii od początku prac nad Pakietem Zimowym aktywnie uczestniczy w negocjacjach, dokładając starań, by proponowane przepisy umożliwiały rozwój rynku energii, nie zagrażały bezpieczeństwu dostaw oraz nie nakładały niesprawiedliwych i nierównych obciążeń na uczestników rynku energii – podkreślił.

W trakcie forum ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Tomasz Dąbrowski spotkali się także z ministrem energii Litwy Zygimuntasem Vaicunasem.

Autor: Ministerstwo Energii

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI