REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Ministerstwo Infrastruktury na konferencji Europa Karpat

Nowe połączenia na sieci transportowej TEN-T, znaczenie dyplomacji parlamentarnej dla bezpieczeństwa Europy i Zielony Ład to niektóre z tematów poruszonych na 32 konferencji Europa Karpat, która odbyła się w Krasiczynie w dniach 5-6 lutego br. 

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
W wydarzeniu z udziałem polskich i zagranicznych parlamentarzystów, samorządowców oraz naukowców uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W panelu dyskusyjnym przeprowadzonym w formule hybrydowej „Znad Bałtyku nad Morze Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połączenia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu” przedstawiciele resortów ds. transportu z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Czech, Bułgarii i Rumunii omówili proponowane przez Komisję Europejską zmiany na transeuropejskiej sieci transportowej sieci TEN-T zaplanowane na 2023 rok. W ich rezultacie m.in. zostanie utworzony nowy europejski korytarz transportowy Morze Bałtyckie – Morze Czarne/Morze Egejskie, który poprzez region Karpat połączy ważne węzły, w tym porty morskie w  Polsce, Rumunii, Bułgarii i Grecji poprzez Słowację i Węgry.

Idea jego utworzenia i przebiegu na osi północ-południe, wzdłuż wschodnich regionów UE w dużej mierze pokrywa się ze szlakiem drogowym Via Carpatia. To dowód na zwrócenie uwagi KE na znaczenie tej części Europy dla całościowego rozwoju gospodarczego UE. Projektowany korytarz obejmie nie tylko szlak drogowy Via Carpatia, ale również równoległe linie kolejowe stwarzając szanse na powstanie prawdziwie wielogałęziowego połączenia.

– Region Karpat ze względu na geograficzne uwarunkowania i bliskość większości naszych krajów ma strategiczne znaczenie dla rozwoju międzynarodowych połączeń transportowych. Bez inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków unijnych, zwiększenie spójności terytorialnej i poprawa dostępności transportowej naszego regionu nie byłyby możliwe w takiej skali. Dla scalenia państw Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie istotna jest realizacja przez lata pomijanych międzynarodowych szlaków transportowych na osi Północ – Południe. Sztandarowym przykładem jest Via Carpatia, która już niebawem zintegruje terytoria naszych krajów –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister dodał, że duże znaczenie może mieć uzupełnienie Via Carpatia o szlak kolejowy Rail Carpatia.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber wskazał na duży potencjał współpracy państw makroregionu karpackiego.

– Chcemy, aby trasa, która połączy Bałtyk z Morzem Czarnym była nowoczesnym, bezpiecznym i niskoemisyjnym korytarzem transportowym. Wpisuje się to w nasze działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i dekarbonizacji transportu. Via Carpatia będzie tego modelowym przykładem. Liczę na współpracę nie tylko z sąsiadami, ale ze wszystkimi państwami włączonymi w tę koncepcję, żeby w perspektywie kilku lat stworzyć funkcjonujący korytarz transportowy, który przyniesie dostępność i dobrobyt wszystkim naszym krajom –
powiedział.

Przedstawiciele pozostałych państw karpackich, którzy na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego uczestniczyli w dyskusji, również wskazali na potrzebę zacieśnienia współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

Zaprezentowana przez KE wizja nowego układu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T stanowi punkt wyjścia do dalszych dyskusji i  prac zespołów eksperckich, tak aby wesprzeć przejście na bardziej ekologiczną i inteligentną mobilność, zgodnie z  celami wskazanymi w strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Spotkanie bilateralne z ministrem infrastruktury Ukrainy


Na marginesie tegorocznej konferencji Minister Andrzej Adamczyk rozmawiał z ministrem infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem. Rozmowy odbyły się w obecności prezesa Kolei Ukraińskich oraz prezesów spółek z Grupy PKP. Ministrowie kontynuowali rozpoczęte w Kijowie rozmowy dotyczące tematów drogowych i kolejowych. Uzgodniono, że od 10 lutego 2022 r. strona ukraińska zniesie wprowadzony od 30 listopada 2021 r. zakaz tranzytu kolejowego przez Ukrainę do Polski. 15 lutego 2022 r. odbędzie się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowego transportu drogowego oraz następne spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich kolei.

Cykl konferencji i spotkań „Europa Karpat” został zapoczątkowany w 2010 r. Dotychczas odbyły się m.in. sesje w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, Krasiczynie, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Spotkania mają na celu pogłębienie partnerskich więzi między krajami regionu. Stanowią ważne forum współpracy praktyków i ekspertów na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale też Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA