REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Ministerstwo Infrastruktury w Tallinie

Wczoraj, 10 kwietnia 2018 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel wziął udział w Rail Baltica Global Forum w Tallinie (Estonia).

– Rail Baltica może być skuteczną odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest zwiększenie roli transportu kolejowego – powiedział podczas panelu dyskusyjnego ma temat wpływu Korytarza TEN-T Morze Północne-Bałtyk na sektor transportu Europy Północno-Wschodniej wiceminister A. Bittel.

Podkreślił, że priorytetem polskiego rządu jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju szlaków tranzytowych, zarówno na osiach wschód-zachód, jak i północ-południe.

– Realizacja projektu Rail Baltica ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski i państw bałtyckich. Dzięki niemu regiony położone na trasie szlaku będą miały szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Realizacja projektu na terenie Polski jest już bardzo zaawansowana, a odcinek od Ełku do granicy z Litwą jest przedmiotem długotrwałych i bardzo dokładnych analiz. Przeniesienie części potoków transportowych na kolej powinno być poprzedzone rzetelnymi analizami kosztów i korzyści, aby możliwe było uzyskanie solidnych podstaw ekonomicznych dla realizacji i utrzymania projektu w przyszłości. Dlatego kwestią zasadniczą jest umiejętne podjęcie decyzji o parametrach infrastrukturalnych, tak aby obecne i kolejne pokolenia mogły w sposób optymalny wykorzystywać jego potencjał przewozowy –
stwierdził wiceminister.

Polski odcinek Rail Baltica to linia E75 na odcinku Warszawa – Białystok – Ełk – Trakiszki – granica państwa z Litwą o długości ok. 340 km, zaś długość całego szlaku Rail Baltica między Warszawą a Tallinem wynosi ok. 1000 km. Jednocześnie szlak Rail Baltica na terenie Polski stanowi część korytarza transportowego Morze Północne – Bałtyk, który poprzez linię kolejową E20 łączy Polskę z Niemcami i państwami Beneluksu.

Forum zorganizowała RB Rail, spółka joint venture Litwy, Łotwy i Estonii, która nadzoruje realizację inwestycji na tej trasie na odcinku przebiegającym przez terytoria tych państw.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA