REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
4 Minuty czytania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na drugim dniu EKG

Rozmowy o polskim atomie, surowcach krytycznych i gospodarce odpadami – to tematy, które poruszono drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W wydarzeniu udział wzięła wiceministra Anita Sowińska, wiceminister Krzysztof Galos, wiceminister Krzysztof Bolesta oraz wiceminister Maciej Bando.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

W trakcie panelu „Rozmowy o polskim atomie” wiceminister Maciej Bando podkreślał rolę administracji państwowej w realizacji Polskiego Programu Jądrowego.

– Koalicja 15 października bardzo jasno wskazała, że Polska energetyka będzie oparta o atom. Zeroemisyjna energetyka jest naszym celem, a w początku lat 40. będziemy liderem w wykonaniu tego planu – mówił wiceminister Bando.

Podczas panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski”, odniósł się natomiast do kwestii samowystarczalności energetycznej. Jak mówił, bezpieczeństwo energetyczne obejmuje nie tylko sektor elektroenergetyczny, ale także sektor ciepłowniczy, paliwowy i gazowy.

– To całe spektrum działań od paliw aż po produkt końcowy, jakim jest prąd w gniazdku. Polska musi dążyć do samowystarczalności. Współpraca międzynarodowa to jedno, ale tam, gdzie możemy się oprzeć o krajowe źródła wytwarzania, tam należy to robić. Energetyka jądrowa, która ma być takim fundamentem systemu w przyszłości, to zupełnie nowa technologia, doświadczenie i kultura, którą wniesiemy do miksu energetycznego Polski – wskazywał wiceminister Bando.

Recykling i greenwashing

W trakcie Kongresu poruszono także kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego. W panelu „Redukcja, recykling, odpowiedzialność”, wiceministra Anita Sowińska podkreślała znaczącą w tym kontekście rolę rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego, nad wdrożeniem których trwają obecnie prace.

– Gospodarka o obiegu zamkniętym, do której dążymy, to systemowa zmiana obejmująca wiele gałęzi przemysłu i różne aspekty naszego życia. To zarówno branża tekstylna, AGD, jak i sektor opakowań czy transportu. Do tej wielkiej zmiany musimy podejść etapami – mówiła wiceministra Anita Sowińska.

W panelu dotyczącym greenwashingu, czyli fałszywych informacji marketingowych o prośrodowiskowych cechach produktów i przyjaznych środowisku działaniach biznesu, wiceministra Sowińska podkreślała rolę regulatora w kontekście problemu greenwashingu.

– Z badań wynika, że bycie „eko” jest opłacalne, niestety opłaca się firmom także greenwashing. Firma udając, że jej działania są przyjazne środowisku, nie ponosi kosztów takich działań. W tym miejscu rozpoczyna się rola regulatora. Zadaniem regulatora jest ukształtowanie ram prawnych w taki sposób, by firmy, których działania rzeczywiście są przyjazne dla środowiska, i które w związku z tym ponoszą koszty środowiskowe, były konkurencyjne na rynku – powiedziała.

Surowce krytyczne i mineralne w procesie transformacji

W trakcie wydarzenia zwrócono uwagę na rolę surowców w procesie transformacji. O kwestiach tych mówił Główny Geolog Kraju, wiceminister Krzysztof Galos podczas panelu „Surowce krytyczne i transformacja”. W swojej wypowiedzi odniósł się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych (tzw. rozporządzenie UE dot. surowców krytycznych – Critical Raw Material Act).

– Kluczowymi dokumentami w kształtowaniu polityki surowcowej Polski jest Polityka Surowcowa Państwa oraz przyjęte niedawno rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. surowców krytycznych. Unijne rozporządzenie zawiera listę 34 surowców krytycznych i 17 surowców strategicznych dla Unii Europejskiej, oczywiście przyjmiemy tę listę. Z uwagi, że nasza gospodarka nieco różni się od gospodarki unijnej czy poszczególnych państw UE, będziemy musieli pamiętać także o stworzeniu listy surowców krytycznych dla polskiej gospodarki – mówił.

Wiceminister Galos w panelu „Surowce mineralne” zwrócił także uwagę na znaczenie bezpieczeństwa surowcowego.

– Bezpieczeństwo surowcowe może być mierzone tym skąd pochodzą surowce. W przypadku 80% surowców użytkowanych w Polsce pokrywamy zapotrzebowanie na nie całkowicie z importu. To się zmienia na przestrzeni lat. Oczywiście źródłem pozyskiwania mogą być źródła antropogeniczne i jest już zainteresowanie firm takim pozyskaniem – mówił.

Smog transportowy

Drugiego dnia Kongresu rozmawiano także o smogu transportowym. Jak podkreślał wiceminister Krzysztof Bolesta w panelu „Zeroemisyjna logistyka miejska – przyszłość rynku dostaw w miastach”, smog transportowy stanowi dziś poważny problem.

– Staramy się rozwiązać ten problem. Nasze działania opierają się o dwa filary, czyli program dofinansowań dla aut elektrycznych i opłaty za korzystanie ze środowiska. Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów z Komisją Europejską na temat nowego programu dopłat do pojazdów elektrycznych – mówił.

Stoisko edukacyjne Polski Atom

Uczestnicy wydarzenia mogli ponadto odwiedzić stoisko edukacyjne Polski Atom, gdzie z pomocą wirtualnej rzeczywistości można było obejrzeć składowisko odpadów promieniotwórczych w Różanie, interaktywną mapę reaktora jądrowego albo zrobić sobie zdjęcie na tle elektrowni jądrowych z całego świata.

Europejski Kongres Gospodarczy to jeden z największych kongresów biznesowych w Europie Centralnej. Biorą w nim udział przedstawiciele rządu, menedżerowie i przedsiębiorcy, a także eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele mediów. Hasłem tegorocznej edycji jest „Transformacja dla przyszłości”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA