REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o transformacji europejskich elektrowni węglowych

Ocena potencjału i możliwości wykorzystania infrastruktury po wyłączonych z eksploatacji elektrowniach to główny temat rozmów podczas warsztatów w ramach projektu RECPP (Re-purposing Coal Power Plants during Energy Transition).

 
W wydarzeniu, które odbyło się 19 stycznia 2020 r., udział wziął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Minister Michał Kurtyka otworzył międzynarodowe warsztaty poświęcone problematyce transformacji europejskich elektrowni węglowych. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu RECPP (Re-purposing Coal Power Plants during Energy Transition), który wspiera działania Sprawiedliwej Transformacji Komisji Europejskiej angażując w ramach międzynarodowego konsorcjum 13 partnerów z krajów UE.

Dialog na rzecz wykorzystania i rozwoju infrastruktury poelektrownianej


Warsztaty zgromadziły wielu reprezentantów instytucji krajowych i europejskich, przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych, którzy omówili szereg wyzwań stojących przed energetyką węglową w okresie transformacji. RECPP ma umożliwić dialog pomiędzy administracją, właścicielem terenu a społecznością lokalną, przedstawiając opcje ponownego wykorzystania i rozwoju infrastruktury poelektrownianej. Warto dodać, że wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego w regionach wrażliwych na przekształcenia sektora energetycznego, wpisuje się w politykę klimatyczną UE oraz działania Coal regions in transition.

Transformacja energetyczna? Tylko sprawiedliwa i zrównoważona


W trakcie wideokonferencji minister Kurtyka przypomniał istotę sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do problemu transformacji energetycznej. Podkreślił, że kierowany przez niego resort jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tego procesu w sposób ambitny, konsekwentny i odpowiedzialny.

– Polityka klimatyczna i Europejski Zielony Ład to potężne wyzwania i trudne punkty wyjścia. Konieczność modernizacji jednostek wytwórczych powoduje, że działania przejściowe nie są łatwym zadaniem dla krajów o rozwiniętej energetyce węglowej –
zaznaczył szef resortu klimatu i środowiska.

Minister Kurtyka wskazał, że zorganizowane warsztaty są znakomitym polem do dyskusji, a projekt RECPP jest narzędziem, które pozwoli na lepsze i szybsze przygotowanie polskiej energetyki do nieuchronnej transformacji. Podając przykład Śląska, zwrócił uwagę na konieczność szczególnej troski o regiony, które ze względu na swoją specyfikę, zostaną najbardziej zaangażowane w proces zmian.

– Plan stopniowego odchodzenia od energetyki węglowej, to nie tylko kwestia maszyn i urządzeń, ale przede wszystkim bardzo ważny problem społeczny. To także obciążenie dla regionów tradycyjnie opartych na węglu, takich jak Śląsk, które powinny otrzymać jak największe wsparcie i pomoc w procesie transformacji –
mówił minister klimatu i środowiska.

RECPP: inwentaryzacja i ocena potencjału jednostek węglowych


Podczas warsztatów, minister Kurtyka zwrócił uwagę, że infrastruktura elektrowni opalanych węglem jest zwykle utrzymywana w dobrym stanie technicznym. Wynika to z ciągłej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i środowiska wokół tej infrastruktury. Wymienione zasoby elektrowni mogą być przydatne po dostosowaniu do nowego, gospodarczego przeznaczenia terenu.

– Projekty takie jak RECPP są bardzo ważne i potrzebne, gdyż pozwolą na inwentaryzację i ocenę potencjału jednostek węglowych oraz ułatwią ich późniejsze wykorzystanie – także z korzyścią dla lokalnych społeczności i wszystkich zainteresowanych –
mówił.

Warsztaty dla przyszłości


W projekcie RECPP finansowanym przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali dla oceny potencjału i możliwości wykorzystania infrastruktury po wyłączonych z eksploatacji elektrowniach uczestniczyło m.in. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, współdziałając razem z Głównym Instytutem Górnictwa w ramach konsorcjum, którego liderem jest światowe stowarzyszenie techniczne operatorów elektrowni – VGB Powertech e.V. Spotkanie szerokiego gremium ekspertów, pozwoli z pewnością na wypracowanie pożądanych i aplikowanych rozwiązań.

– Wierzę, że będą one zgodne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym i podejściem do integracji sektorów, poprzez rozwiązania specyficzne dla lokalizacji, takie jak produkcja energii odnawialnej, produkcja energii geotermalnej, technologie wodorowe czy magazynowanie energii cieplnej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury –
podsumował Michał Kurtyka.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA