REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Mirbud: Działalność podczas epidemii koronawirusa

W związku z zaleceniami Europejskiego Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) spółka Mirbud przekazała do publicznej wiadomości informację o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność GK Mirbud.

 
Zdjęcie: Mirbud
Zdjęcie: Mirbud
                      Na dzień publikacji informacji nie jest możliwe precyzyjne określenie skutków wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Mirbud w perspektywie średnio – i długoterminowej.

 W perspektywie krótkoterminowej możliwe jest wystąpienie negatywnego wpływu dalszego rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa na wyniki finansowe Mirbudu i całej Grupy Kapitałowej ze względu na następujące okoliczności:
– W obszarze usług budowlano-montażowych nie występują opóźnienia w realizacji kontraktów budowlanych ze względu na wystąpienie stanu epidemicznego. Nie jest jednak wykluczone, iż w przypadku dalszego utrzymywania się tego stanu może dojść do opóźnień w realizacji kontraktów spowodowanych tzw. „siłą wyższą”, w tym związanych z:
   – brakiem zachowania ciągłości w łańcuchach dostaw dla budów,
   – zakłóceniami w ciągłości finansowania inwestycji,
   – absencją pracowników,
   – opóźnieniami ze strony podwykonawców,
   – ograniczeniami w funkcjonowaniu władzy publicznej,
   – decyzjami Zamawiającego lub administracji państwowej o zawieszeniu prac,
   – innymi, trudnymi do przewidzenia zdarzeniami.
– W obszarze działalności deweloperskiej nie występują opóźnienia w realizacji kontraktów, ani też znaczny spadek dynamiki sprzedaży lokali. Jednakże w przypadku dalszego utrzymywania się stanu epidemicznego możliwe jest wystąpienie negatywnych skutków finansowych, spowodowanych:
   – spadkiem popytu na lokale,
   – zakłóceniami w finansowaniu inwestycji,
   – opóźnieniami generalnych wykonawców i podwykonawców.
– W obszarze wynajmu powierzchni komercyjnych występują znaczące, niekorzystne skutki stanu epidemicznego, które mają wpływ na osiągane wyniki finansowe spółek: EXPO MAZURY S.A i MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. W chwili obecnej Centrum Konferencyjno-Targowe EXPO MAZURY w Ostródzie jest nieczynne, natomiast w ramach Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 w Warszawie jedynie nieliczni najemcy z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe okoliczności skutkują radykalnym spadkiem przychodów obu podmiotów.

Mirbud informuje, iż działalność operacyjna we wszystkich segmentach jest prowadzona co do zasady w trybie nadzoru ciągłego. Według najlepszej wiedzy Zarządu, na podstawie prowadzonych analiz, sytuacja finansowa spółki Mirbud oraz Grupy Kapitałowej jest stabilna.


Zarząd spółki Mirbud na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie, a także ryzyka związane z działalnością Emitenta i poszczególnych spółek z Grupy. Spółka Mirbud wskazuje, że w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie informował o nowych uwarunkowaniach mających istotny wpływ na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz perspektywy spółki i Grupy Kapitałowej.

Źródło: Mirbud S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA