REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Misja jądrowa polskich firm w Stanach Zjednoczonych

W dniach 24-27 czerwca br. odbyła się misja handlowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Stanach Zjednoczonych zainteresowanych współpracą z przedstawicielami amerykańskiego sektora jądrowego.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Blisko 30 polskich przedsiębiorstw spotkało się w Waszyngtonie i Pittsburghu/Cranberry z najważniejszymi amerykańskimi firmami i dostawcami technologii z sektora jądrowego: Westinghouse i Bechtel, GE Hitachi Nuclear Energy i Curtiss-Wright EMD oraz kilkudziesięcioma firmami zrzeszonymi w Nuclear Energy Institute.

Misję zorganizowała polska Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska wraz z amerykańskim odpowiednikiem – Nuclear Energy Institute przy wsparciu Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ambasady RP w Waszyngtonie, Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i amerykańskiego Department of Energy.

Między 24 a 27 czerwca delegacja uczestniczyła w licznych spotkaniach z dostawcami technologii jądrowych, zarówno wielkoskalowych, jak i małych reaktorów SMR, z firmami inżynieryjnymi, budowlano-montażowymi oraz producentami określonych komponentów dla sektora jądrowego. Głównym celem misji była promocja polskich przedsiębiorstw w stosunku do amerykańskich odpowiedników z puntu widzenia polskiego programu energetyki jądrowej, zleceń w USA oraz na rynkach państw trzecich. Dotychczas odnotowano kilkanaście przypadków realizacji zleceń przez polskie przedsiębiorstwa, głównie produkcji określonych komponentów, które finalnie zostały wykonane na zlecenie amerykańskich elektrowni jądrowych. Przypadki takiej współpracy (polski i amerykański podmiot) odnotowano również w Europie.

Polski rząd postrzega projekt budowy elektrowni jądrowych jako szansę dla rozwoju i ekspansji polskiego przemysłu, zarówno w oparciu o udział w polskich projektach, jak i wejście do światowych łańcuchów dostaw dla przemysłu nuklearnego. W ramach „Programu polskiej energetyki jądrowej” pierwszą elektrownię w amerykańskiej technologii AP1000 zbuduje konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu.

Dotychczas blisko 100 polskich przedsiębiorstw zaangażowało się w realizację projektów jądrowych na świecie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska od lat realizuje działania podnoszące kompetencje krajowych przedsiębiorstw dla możliwie dużego ich zaangażowania w program w Polsce i w projekty eksportowe. Od lat organizowane są specjalistyczne szkolenia i warsztaty techniczne oraz profilowane misje gospodarcze.

Jeszcze w tym roku odbędą się kolejne specjalistyczne szkolenia. Zainteresowane firmy proszone są o kontakt z Departamentem Energii Jądrowej, który od 1 lipca br. będzie częścią Ministerstwa Przemysłu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA