REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Modernizacja dróg w Bieszczadach

Wczoraj w Ustrzykach Dolnych wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał kolejną umowę o dofinansowanie projektu, realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina.

W uroczystości wzięła również udział wicewojewoda podkarpacka Lucyna Podhalicz oraz członek zarządu województwa podkarpackiego Piotr Pilch.

– Rozpoczęliśmy podpisywanie umów dla projektów poprawiających dostępność pogranicza Polski, Białorusi i Ukrainy. W ramach programu zwracamy szczególną uwagę na rozwój dróg lokalnych o strategicznym znaczeniu dla obszarów przygranicznych. Przedsięwzięcie, którego beneficjentami są Powiat Bieszczadzki oraz Rejon Turczański z Ukrainy, jest doskonałym przykładem realizacji tych założeń. Dzięki niemu regiony przygraniczne zyskają ułatwiony dostęp do przejścia Krościenko-Smolnica –
powiedział wiceminister Hamryszczak.

Projekt „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu” poprawi dostępność tych terenów, a tym samym podniesie inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność Bieszczadów. Po stronie polskiej zostaną przebudowane odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 15,5 km. Po stronie ukraińskiej powstaną studia wykonalności niezbędne do wybudowania dróg o długości ponad 130 km, jak również projekty trzech tras turystycznych. Ponadto partnerzy opracują wspólną strategię, która przyczyni się do rozwoju turystyki i gospodarki w regionie.

Wartość dofinansowania wynosi 1,45 mln euro.

Projekt wpisuje się w Program dla Bieszczad, którego założenia przedstawiono 17 lutego br. podczas konferencji Europa Karpat w Przemyślu. Celem Programu jest poprawa szans rozwojowych Bieszczad i przyspieszenie rozwoju tego obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, uzupełnione poprzez działania realizowane na poziomie regionalnym i lokalnym.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA