Kolej Wiadomości
4 Minuty czytania

Modernizacja dworców Jastrząb i Zajezierze koło Dęblina

Spółka PKP rozpoczyna modernizację dworców kolejowych na stacjach Jastrząb i Zajezierze koło Dęblina. Zabytkowym budynkom dworców przywrócony zostanie historyczny wygląd. Zakończenie inwestycji planowane jest w I połowie 2021 r.

 
Grafika: PKP
Grafika: PKP
Zrewitalizowane z dbałością o historyczne cechy, estetyczne i dostosowane do współczesnych oczekiwań pasażerów – takie będą w pełni zmodernizowane dworce Jastrząb i Zajezierze koło Dęblina. Pierwszy z nich znajduje się przy trasie kolejowej Warszawa – Radom – Kielce – Kraków, a drugi przy linii Radom – Dęblin. Wspólnym mianownikiem dla obydwu inwestycji będzie pełne dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym również osób o ograniczonej mobilności. Wśród nich są nie tylko pasażerowie z niepełnosprawnościami, ale także osoby starsze oraz podróżujący z małymi dziećmi i dużymi bagażami. W przestrzeni pasażerskiej wyeliminowane zostaną takie bariery architektoniczne jak progi czy wąskie przejścia. Na dworcach znajdą się takie udogodnienia jak tablice z mapami dotykowymi obiektów, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wyświetlacze z informacjami o godzinach kursowania pociągów.

– Realizujemy Program Inwestycji Dworcowych, dzięki któremu swoje oblicze zmieniają dworce w całej Polsce. Zyskuje na tym wiele miejscowości – dużych i małych. Inwestycje w infrastrukturę, inwestycje publiczne są kluczowe dla kondycji polskiej gospodarki w trudnym czasie, którego doświadczamy. Jesteśmy zdeterminowani, aby iść do celu, jakim jest poprawa poziomu komfortu pasażerów korzystających z usług polskich kolei –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budynek dworca na stacji Jastrząb pochodzi z 1917 r. i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Ze względu na wartości architektoniczno-historyczne kształt bryły budynku nie ulegnie zmianie, a renowacja będzie polegała na odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca i wymianie wszystkich instalacji i wyposażeniu obiektu w nowoczesne systemy zarządzania budynkiem i obsługi podróżnych. Przebudowie ulegnie za to wnętrze budynku. Po modernizacji na parterze znajdą się hol dworca z ogrzewaną poczekalnią, ogólnodostępne toalety i pomieszczenia porządkowe oraz lokale przeznaczone na działalność handlowo-usługową wraz z zapleczem. Na pierwszym piętrze znajda się pomieszczenia techniczne. W ramach inwestycji zagospodarowane zostaną także tereny przy dworcu, w tym plac manewrowy. Powstanie parking dla samochodów, na którym wydzielone zostaną także miejsca w strefach krótkiego postoju (Kiss & Ride) oraz dla samochodów osób z niepełnosprawnościami. Przy dworcu znajdą się także elementy małej infrastruktury jak ławki, kosze na śmieci i wiata rowerowa. Wyburzone zostaną dwa budynki gospodarcze, a w ich miejscach stworzone zostaną tereny zielone. W czasie trwania prac budowlanych podróżni będą mogli korzystać z dworca tymczasowego.

– Nasz program inwestycyjny umożliwia poprawę jakości obsługi na dworcach przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. W samym rejonie Radomia prowadzimy także inne inwestycje. Aktualnie przygotowujemy projekt budowlany przebudowy dworca w Rudzie Wielkiej, jesteśmy także w trakcie odbiorów projektów wykonawczych modernizacji dworców Żytkowice i Pionki Zachodnie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłosimy przetarg na modernizację zabytkowego dworca Pionki –
mówi Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

Stanowiący ciekawą formę architektoniczną budynek dworca w Zajezierzu koło Dęblina powstał w 1921 r. i jest obiektem zabytkowym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Parter dworca jest murowany, natomiast konstrukcja pozostałych kondygnacji wykonana została z drewna. Obecnie na parterze budynku oraz na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia techniczne oraz niezagospodarowane przestrzenie, a na poziomie pierwszego piętra znajdują się hol główny, poczekalnia, pomieszczenie po kasach biletowych. Po modernizacji na pierwszym piętrze znajdą się ogrzewana poczekalnia, ogólnodostępne toalety i pomieszczenie kasy biletowej. W poczekalni planowane jest zainstalowanie dwóch automatów z napojami i przekąskami. W ramach realizowanej inwestycji budynek dworca zostanie poddany gruntownej modernizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z użyciem najnowszych materiałów stosowanych w budownictwie, pozwalających na minimalizowanie kosztów eksploatacji i maksymalizację efektywności wykorzystania obiektu. Wnętrze zostanie częściowo przebudowane; zmienią się układ oraz funkcje pomieszczeń. Ze względu na wartości architektoniczno-historyczne budynku przewidywana jest ograniczona ingerencja w strukturę zewnętrzną obiektu. Polegać ona będzie na renowacji oraz odtworzeniu pierwotnego wyglądu dworca, zwłaszcza dachu i detali architektonicznych. W czasie prac budowlanych wykonana zostanie rozbiórka wtórnego wiatrołapu, zlikwidowane zostaną lukarny, odtworzone zostaną zwieńczenia środkowego ryzalitu wraz z pokryciem. Na pozostałej połaci dachu planowane jest odtworzenie lukarn z półokrągłymi oknami oraz odtworzenie wszystkich iglic, łącznie z kominowymi. W ramach inwestycji uporządkowany i zagospodarowany na nowo zostanie także teren wokół budynku dworca.

Wartość całej inwestycji dworcowej w Jastrzębiu wyniesie ponad 8,2 mln zł brutto. Generalnym wykonawcą prac budowlanych została firma KROBEL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach. Przebudowę dworca w Zajezierzu koło Dęblina wykona TEXOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Koszt prac budowlanych to prawie 8,5 mln zł brutto. Przebudowa dworców Jastrząb i Zajezierze zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łącznie, w latach 2016-2023, PKP planują zmodernizować i wybudować od podstaw prawie 200 dworców kolejowych.

Źródło: PKP S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI