REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Modernizacja Kanału Łuczańskiego przekracza półmetek

Trwają prace hydrotechniczne obejmujące przebudowę i umocnienie kanału Łuczańskiego (Giżyckiego). Zrealizowane już zostały roboty rozbiórkowe polegające m.in. na demontażu oczepów żelbetowych. Na ukończeniu jest zbrojenie i betonowanie nowych oczepów. Kolejnym kluczowym etapem będą roboty czerpalne mające na celu pogłębienie tej bardzo ważnej drogi w ramach szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich.

Zdjęcie: Korporacja Budowlana DORACO

Przebudowa i umocnienie kanału Łuczańskiego prowadzona jest na zlecenie spółki Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, będącego częścią szerokiego przedsięwzięcia zorientowanego na modernizacje i rozbudowę szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Prace modernizacyjne zostały rozpoczęte w styczniu br. Realizacja kontraktu powierzona została Korporacji Budowlanej DORACO.

Realizacja całego przedsięwzięcia obecnie przekracza półmetek. Dobiegły już końca roboty rozbiórkowe polegające na demontażu oczepów żelbetowych wraz z zabezpieczeniem brzegów i wyrywaniem pali żelbetowych. Ten zakres prac, według danych na koniec lipca br., został zrealizowany w 100%. Na ukończeniu są prace w innych obszarach. Pogrążanie ścianek szczelnych w postaci grodzic stalowych wykonane zostało już w 92%. Wykonanie oczepu żelbetowego (w tym zbrojenie i betonowanie – 267 sekcji) jest już gotowe w ponad 80%. Z kolei montaż instalacji elektrycznej (w tym m.in. ułożenie kabli zasilających oświetlenie) w 60%. Uwzględniając oba brzegi modernizowanych jest łącznie 4012 metrów bieżących kanału.

Zdjęcie: Korporacja Budowlana DORACO

Prace pomimo wielu utrudnień przebiegają zgodnie z naszymi założeniami. Większość z nich prowadzimy z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, w tym dźwigów pracujących z pontonów o szerokości ponad 12 metrów. Na budowie znajduje się obecnie 200 pontonów, tworzących pływające platformy o różnej długości i szerokości, rozstawionych na całej długości kanału. Organizacja prac jest bardzo sprawna, jednak ze względu na awarię mostu obrotowego konieczne było wstrzymanie ruchu jednostek komercyjnych Żeglugi Mazurskiej. Indywidualni żeglarze przez cały okres prac modernizacyjnych mogą korzystać jedynie z alternatywnej drogi, czyli tzw. Starego Kanału, który tworzą kanał Niegociński prowadzący z jeziora Niegocin na Tajty i dalej kanałem Piękna Góra na Kisajno – podkreślił Piotr Siemaszko, Dyrektor Oddziału Hydrotechniki, Korporacja Budowlana DORACO.

W najbliższym czasie wykonawca zamierza rozpocząć roboty czerpalne. Mają one na celu pogłębienie, a następnie miejscowe umocnienie dna z materacy gabionowych. Prace czerpalne doprowadzą do uzyskania projektowanej głębokości szlaku wodnego.

Zdjęcie: Korporacja Budowlana DORACO

Przebudowa kanału Łuczańskiego zdecydowanie poprawi jakość i bezpieczeństwo korzystania z tej drogi wodnej. Na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Po obu brzegach kanału w rozstawie co 200 metrów zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu. Powstaną także nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Inwestycja uwzględnia również ubezpieczenie wejść do kanału od strony jeziora Niegocin i jeziora Kisajno, niewielką korektę trasy oraz wykonanie robót odmulających w celu odtworzenia drożności kanału dla żeglugi. Dodatkowo nastąpi odmulenie obu jezior na wylotach z kanału celem przywrócenia wymaganych parametrów drogi wodnej. Minimalna głębokość ma wynieść 1,6 metra.

W ramach modernizacji wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania ułatwiające korzystanie z kanału. Zainstalowane zostaną m.in. tablice informacyjne w technologii LED na obydwu wlotach w celu informowania o otwarciu bądź zamknięciu obrotowego mostu drogowego. Odliczany będzie również czas do jego otwarcia lub zamknięcia. Zainstalowane zostanie także oświetlenie szlaku wodnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA