REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Modernizacja linii kolejowej Ostrołęka – Chorzele

PLK przygotowały nowy tor do sprawnych podróży na linii Ostrołęka – Chorzele. Gotowe są perony na wszystkich stacjach i przystankach. Zarządca infrastruktury realizuje inwestycję wartą ok. 347 mln zł.

 
Zdjęcie: Łukasz Brylowski, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Łukasz Brylowski, www.plk-sa.pl
Reaktywowana, w połowie 2023 r., po 22 latach trasa poprawi warunki komunikacji i zwiększy potencjał gospodarczy i atrakcyjność regionu.

Na całym blisko 60 kilometrowym odcinku modernizowanej linii Ostrołęka – Chorzele specjalne maszyny szlifowały nowy tor.

Zakończona została budowa ścianek peronowych na wszystkich stacjach i przystankach osobowych. Na stacji Ostrołęka i Grabowo oraz przystankach Parciaki i Raszujka wykonano nawierzchnię peronów. Ustawiono wiaty, ławki, gabloty i tablice informacyjne. Na stacji Ostrołęka zamontowano sieć trakcyjna. W nowo wybudowanym Lokalnym Centrum Sterowania w Ostrołęce montowane są nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Gotowy jest most kolejowy nad Narwią. Nasunięto nową 245 metrową stalową konstrukcję, ułożono tor i przygotowano chodniki. Obecnie na moście montowany jest miejski rurociąg kanalizacji sanitarnej.

Prace przeniosły się na przystanki Nowa Wieś, Zabiele Wielkie, Olszewka i stację Chorzele. W tych lokalizacjach układana jest nawierzchnia na peronach. Na koniec roku zaplanowano szlifowanie toru na rozjazdach i 19 przejazdach kolejowo-drogowych reaktywowanej linii.

Prace pomiędzy Ostrołęką a Chorzelami zaplanowano do połowy 2023 roku. Ostatni pociąg na tej linii pojechał w czerwcu 2001 roku. Średnia prędkość na linii wynosiła 35 km/h, a podróż zajmowała około 1 godziny i 40 minut. Po zakończeniu modernizacji, linia będzie dostosowana do prędkości 120 km/h (80 km/h dla pociągów towarowych). Czas przejazdu z Ostrołęki do Chorzeli przewidywany jest na około 50 minut dla pociągów regionalnych.

Projekt „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” ma wartość około 347 mln zł i ubiega się o częściowe finansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA