REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Modernizacja stacji Nowa Sarzyna

Wyższy poziom bezpieczeństwa i możliwość przejazdu większej liczby pociągów na linii Stalowa Wola – Przeworsk zapewni modernizacja stacji Nowa Sarzyna. PKP PLK podpisały umowę za prawie 23 mln zł.

PLK podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych „Modernizacja stacji Nowa Sarzyna” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Wartość inwestycji to prawie 23 mln zł. Prace wykona Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o.

Inwestycja istotnie zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego i przepustowość ważnej dla ruchu towarowego linii z Lublina, na odcinku od Stalowej Woli do Przeworska na linii E 30. Dodatkowo przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym zapewnieni sprawne realizowanie połączeń i skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń. Poprawi się bezpieczeństwo przewożonych ładunków tranzytowych oraz obsługa przesyłek towarów niebezpiecznych kierowanych na bocznicę kolejową do Zakładów Chemicznych CIECH Sarzyna S.A.

Zadanie podzielone jest na dwa etapy.

Pierwszy etap realizowany do dnia 30 listopada 2018 r. obejmuje: budowę mostu w torze nr 2 wraz z dobudową toru i sieci trakcyjnej nad nowo wybudowanym torem, wymianę rozjazdów w głowicach stacji, opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń srk.

Drugi etap, którego termin zakończenia ustalony jest na dzień 28 listopada 2019 r. obejmuje przebudowę urządzeń srk i teletechniki.

Modernizacja stacji i budowa mostu zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego dla przewozów osobowych i towarowych. Wartość umowy netto 22.935.518,62 PLN.

Autor: Dorota Szlachta, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA