REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Modernizacja strzegomskiego PSZOK-u

Już niedługo rozpoczną się prace związane z modernizacją Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny strzegomskiego samorządu to zaledwie 5,05 %.

Zdjęcie: UM Strzegom, www.pap-mediaroom.pl

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane branży sanitarnej oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego na wodę. To także branża elektryczna, ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia – m.in. kontenerów do segregacji odpadów.

Dla poprawy funkcjonowania PSZOK zaplanowano także zakup wózka widłowego oraz wózka paletowego, a także podestów i wanien wychwytowych, które zabezpieczą środowisko gruntowo-wodne.

Modernizacja PSZOK-u to ważny etap poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie. – Niebawem wdrożony zostanie także system elektronicznej ewidencji odpadów przekazywanych do PSZOK-u – dzięki kartom magnetycznym ograniczymy papierowy obieg dokumentów. Nie będzie konieczności okazywania się dowodem osobistym, a także przedkładania upoważnień – jestem przekonany, że usprawni to znacznie funkcjonowanie PSZOK-u – poinformował Mariusz Waśko, kierownik Działu Technicznego i Usług Komunalnych ZUK-u.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA