Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Modernizacja systemu elektro-grzewczego wrocławskiej elektrociepłowni

Program priorytetowy NFOŚiGW Energia Plus pozwoli na dofinansowanie budowy nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji opalanych gazem ziemnym oraz na zainstalowanie kolektorów solarnych w elektrociepłowni Wrocław – Zawidawie.

 

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/Zdjęcie: Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/Zdjęcie: Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Zakład uzyska status efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.

Realizacja inwestycji przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, która potrwa do końca br. będzie miała bezpośredni wpływ na podniesienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców Zawidawia we Wrocławiu oraz na ograniczenie negatywnego oddziaływania elektrowni na środowisko. W efekcie zmniejszone zostaną: zużycie energii pierwotnej oraz emisja gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla do atmosfery.

Aktualnie Elektrociepłownia Zawidawie pracuje w oparciu o 2 kotły gazowe oraz agregat kogeneracyjny. W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie nowe źródło kogeneracyjne oparte o zespół od jednego do trzech agregatów kogeneracyjnych w zabudowie kontenerowej, o  minimalnej mocy elektrycznej 2 MWe i o minimalnej mocy cieplnej 2,5 Mwt.

Kogeneratory będą oparte o silnik spalinowy czterosuwowy z  zapłonem iskrowym zasilany gazem. Produkcja ciepła z nowych  pozwoli uzyskać ok. 38% rocznej jego produkcji w źródle, a przy łącznej współpracy z planowaną do wybudowania instalacją solarną o mocy 100 kW oraz istniejącym agregatem kogeneracyjnym zostanie osiągnięty udział ciepła w kogeneracji oraz OZE powyżej 50%. Spełniony będzie tym samym warunek dla efektywnego systemu ciepłowniczego.

Przyłącze gazu do nowych agregatów kogeneracyjnych będzie wykonane przy udziale podziemnego rurociągu gazu zlokalizowanego obok istniejącego układu kogeneracyjnego, a następnie doprowadzone do nowych silników gazowych poprzez rozdzielacze gazowe. Kolektory słoneczne, które zostaną zlokalizowane w obszarze dawnego składowiska węgla i odpadów paleniskowych wytworzą ciepło o minimalnej mocy 100 kW i zasilą miejską sieć ciepłowniczą.

W całości inwestycja będzie kosztować ok. 13,9 mln zł, a pożyczka NFOŚiGW stanowi dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Umowę o dofinansowanie podpisali 23 maja br. w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Arkadiusz Szymański z PGE Energia Ciepła S.A.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI