REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Modernizacje w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie

W połowie kwietnia br. po wykonaniu kolejnych prac remontowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie uruchomiono komorę napowietrzania nr 2 (KNP2).

Zdjęcie: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o., www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Zakres prac obejmował: odpompowanie, mycie i czyszczenie komory, wymianę dyfuzorów, tj. dysków napowietrzających drobnopęcherzykowych w ilości 1250 szt., wymianę starych skorodowanych elementów prowadnic mieszadeł MT100 na nowe ocynkowane ogniowo, a także naprawę i konserwacja elementów stalowych mocujących rurociąg mieszadła pompującego. Dodajmy, że dyfuzory są najważniejszym elementem drobnopęcherzykowego napowietrzania wgłębnego ścieków, zapewniającym właściwe warunki tlenowe mikroorganizmom, a tym samym utrzymanie prawidłowego przebiegu procesu w części biologicznej oczyszczalni. Nowe dyfuzory poprawiają sprawność i efektywność cyklu oczyszczania ścieków i jego wydajność energetyczną.

Z kolei na terenie samodzielnie modernizowanej przez Wodociągi Chrzanowskie Oczyszczalni Ścieków Libiąż „A” prowadzone są aktualnie prace w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie utwardzenia terenu pod turbiny wiatrowe”. W tym zakresie trwa właśnie wyburzania zbędnych elementów betonowych/żelbetowych dawnego osadnika Imhoffa i zasypywanie zbiornika materiałem dostępnym na terenie oczyszczalni. Jednocześnie kontynuowane jest piaskowanie i malowanie elementów stalowych remontowanego reaktora biologicznego SBR nr 4.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA