Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Montaż ekranów akustycznych na obiektach inżynierskich na A1

3 grudnia katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Flora Bis na montaż ekranów akustycznych na 14 obiektach inżynierskich na odc. autostrady A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice
Rusza montaż ekranów akustycznych na czternastu obiektach inżynierskich na odcinku autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. W ramach tej umowy wykonawca wykonana obsługę geodezyjną, zamontuje drzwi techniczne oraz wykonana roboty poprawkowe zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Flora Bis z Krzepic, oferując wykonanie zadania za ponad 3 mln zł, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nieco ponad 5,5 mln zł. Przypominamy, że przyjęliśmy kryteria oceny ofert w postaci ceny, która stanowiła 60 proc., oraz przedłużenia okresu gwarancji, w wadze 40 proc.

Pięć umów przed dopuszczeniem do ruchu


Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20-kilometrowy odcinek autostrady A1 do tej pory zawarliśmy już umowy:
1. 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
2. 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia.
3. 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4. 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych.
5. 3 grudnia 2019 r. na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych.

Do 8 stycznia 2020 r. czekamy na oferty montażu ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1


Ten przetarg dotyczy montażu ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Ekrany mają zostać zamontowane w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy, a prace będą prowadzone już po udostępnieniu obwodnicy Częstochowy kierowcom.

Zadanie dla wykonawcy


Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800:
– odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
– montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
– montaż wypełnień ekranów akustycznych;
– montaż drzwi ewakuacyjnych;
– uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
– uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
– oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
– roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
– utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

Spotkania z potencjalnymi wykonawcami przed złożeniem oferty to już standard w GDDKiA

Tak będzie i tym razem. 5 grudnia br. w siedzibie katowickiego oddziału odbędzie się spotkanie w ramach postępowania przetargowego na montaż ekranów akustycznych w ciągu A1.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI