REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Montaż reaktorów w oczyszczalni ścieków „Sitkówka”

Dwa olbrzymie reaktory do odsiarczania biogazu montowane są w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Każdy ma aż 10 metrów wysokości. Trwa wielka modernizacja instalacji do produkcji prądu i ciepła z biogazu.

 

Zdjęcie: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Zdjęcie: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Wodociągi Kieleckie są krajowym pionierem w produkcji zielonej energii z osadów ściekowych.

Reaktory o wysokości dwupiętrowej kamienicy – 10 metrów i szerokości 3 m dojechały do Sitkówki w ostatnich dniach października. Na początku listopada rozpoczął się ich montaż. Reaktory to kluczowe elementy instalacji do odsiarczania biogazu, który zasila dwa biogeneratory. Dzięki odsiarczeniu biogazu podnosi się wydajność i niezawodność pracy kogeneratorów ciepła i prądu.

Wodociągi Kieleckie w ten sposób produkują ciepło wykorzystywane w całości w największej w regionie oczyszczalni ścieków i energię elektryczną, oddawaną do sieci energetycznej. Taka „zielona energia” nie tylko oszczędza środowisko, ale i pieniądze. Wodociągową spółkę mniej kosztuje ciepło i prąd. Dzięki takim inwestycjom kielecka kranówka należy do najtańszych w kraju.
Sam biogaz powstaje z osadów ściekowych, podczas ich fermentacji. Po fermentacji gaz (głównie wysokoenergetyczny metan) płynie do instalacji a pozostałość osadów jest utylizowana termicznie. Zostaje po nich tylko popiół i pył.

Inwestycja wartości prawie 4 mln zł (3 840 429,00 zł) obejmuje m.in. wykonanie dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” kompletnej instalacji uzdatniania biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji osadów ściekowych, przebudowę istniejącej sieci biogazowej, budowę jej nowych odcinków, prace rozbiórkowe i demontażowe 2 z 4 eksploatowanych odsiarczaczy, budowę nowego budynku i drogi dojazdowej. Zakończenie robót planowane jest na koniec tego roku.
Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”.

O projekcie

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 4 gmin: Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny oraz Zagnańsk.

Zakres inwestycji:

Budowa 38,9 km kanalizacji sanitarnej w gminach: Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Inwestycja przewiduje również budowę ok. 2,7 km sieci wodociągowej w gminie Masłów oraz przebudowę ok. 17,7 km sieci wodociągowej w gminach: Kielce i Sitkówka-Nowiny.

Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,5 km w gminie Kielce.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowinach.

Rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod-kan.

Zakup samochodów specjalistycznych do przewozu uwodnionego osadu i do czyszczenia kanalizacji.

Finansowanie projektu:

Planowany koszt całkowity Projektu: 96.506 336 zł.
Środki własne: 52.284 929 zł.
Środki z Unii Europejskiej: 44.221 407 zł.

Źródło: tekst Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA