REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Moskwa wykluczona ze współpracy w EBC

MPWiK w Warszawie, Wodociągi Miasta Krakowa, MPWiK we Wrocławiu i Aquanet z Poznania wystosowały do kierownictwa Fundacji Europejskiej Współpracy Benchmarkingowej (EBC) wspólny list z żądaniem wykluczenia z tego grona przedstawiciela branży wodociągowo-kanalizacyjnej z Rosji.

 
Grafika: www.waterbenchmark.org
Grafika: www.waterbenchmark.org
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., a także Wodociągi Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu oraz Aquanet S.A. z Poznania działające w europejskim programie benchmarkingowym, wystosowały do kierownictwa Fundacji Europejskiej Współpracy Benchmarkingowej (EBC) wspólny list z żądaniem wykluczenia z tego grona przedstawiciela branży wodociągowo-kanalizacyjnej z Rosji. Moskiewska spółka została wykluczona z programu i odcięta od informacji branżowych.

W piśmie skierowanym do Dyrektora Zarządzającego Fundacji EBC (The European Benchmarking Co-operation) z siedzibą w Holandii wodociągowcy z Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, potępili militarną agresję Federacji Rosyjskiej na wolną Ukrainę. Solidaryzując się z Narodem Ukraińskim, wezwali Dyrektora zarządzającego Fundacji EBC Patera Dane’a do natychmiastowego usunięcia przedsiębiorstwa Mosvodokanal z Europejskiego Programu Benchmarkingowego i odcięcia mu dostępu do bazy danych Programu, która zawiera ważne informacje o europejskim sektorze wodnym.

Dyrektor Zarządzający EBC Peter Dane przychylił się do żądania czterech polskich spółek i niezwłocznie wykluczył moskiewskie przedsiębiorstwo z Programu.

Fundacja EBC jest organizacją non-profit i stanowi międzynarodowe forum wymiany wiedzy i praktyk branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w którym uczestniczą przedsiębiorstwa świadczące usługi dla  łącznie stu kilkudziesięciu milionów odbiorców.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., www.mpwik.com.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA