REKLAMA
Budownictwo Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Most w Prudniku nagrodzony

Zrealizowana przez opolski Oddział GDDKiA w 2018 r. budowa mostu nad rzeką Prudnik w ciągu DK40 w Prudniku otrzymała nagrodę w konkursie Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej „Dzieło Mostowe Roku 2018” za rewitalizację obiektu mostowego.

Nagroda za most w Prudniku, fot. GDDKiA Opole
Nagroda za most w Prudniku, fot. GDDKiA Opole
Celem konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki mostowej, a w efekcie systematyczne podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa.

Podkreślmy, że nowy most powstał w miejscu starego, zachowując charakter swego poprzednika, którego parametry nie spełniały już wymogów, jakie aktualnie stawiane są obiektom inżynierskim znajdującym się w ciągach dróg krajowych. Nowy obiekt, tak jak większość mostów sklepionych, charakteryzuje czytelny układ sił i wyraźnie widoczna stateczność. Jest on budowlą symetryczną względem dwóch płaszczyzn, z dominującym, regularnym rytmem łukowych sklepień. Stateczność konstrukcji dodatkowo podkreślają poszerzone filary, wykończone od czoła regularnymi ciosami z granitu.

Pomimo stosunkowo niedużych rozpiętości przęseł obiekt jest unikalny w skali województwa opolskiego. Na tym obszarze istnieje szereg mostów kamiennych sklepionych, z co najmniej XIX-wieczną metryką, jednak są to zazwyczaj konstrukcje o rozpiętości przęsła mniejszej niż 2-3 metry. Z tego też powodu zachowaliśmy historyczną zabytkową architekturę mostu ciągu ul. Batorego nad Prudnikiem, będącą świadectwem XIX-wiecznej techniki na terenie Opolszczyzny.

Nowo wykonany obiekt doskonale wpisuje się rozwiązaniami technicznymi w otoczenie zabytkowe miasta. Konstrukcja mostu oddaje w pełni charakter poprzedniego obiektu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA