REKLAMA
Budownictwo Wiadomości

Mostostal Kraków blisko kontraktu z KGHM Polska Miedź

Wczoraj spółka KGHM Polska Miedź wybrała ofertę Mostostalu Kraków jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie „pod klucz” zadania pn. „P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II – Etap 2”.

Wartość oferty: 81 923 000 zł netto.

Łączna wartość podpisanych zleceń oraz wyżej wskazanej oferty z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 218 923 000 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest umowa z dnia 23 sierpnia 2019 r. na roboty budowlano-montażowe dla zadania: pn. P-7 Modernizacja Hali Wanien HMG I – realizacja odtworzenia dachu i ścian hali.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 83 000 000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 20.12.2021 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Autor: Mostostal Kraków S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA