REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa brał udział w ćwiczeniach Straży Pożarnej

1 lipca 2023 r. na placu budowy drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej prezentujące sposób wykorzystania urządzenia gaśniczo-tnącego CL-240.

 

Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

Urządzenie to przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem zmieszanej z  proszkiem ceramicznym pozwala na cięcie i  przebijanie się przez  m.in. blachę, żelbet i  inne materiały budowlane. Znajduje się na wyposażeniu OSP KSRG Rzeszów-Zalesie i  wraz z  wozem gaśniczym stanowi dar mieszkańców Rzeszowa.

Ćwiczenia obejmowały:

– Symulację pożaru baterii samochodu hybrydowego oraz  jej gaszenie przez  neutralizację poszczególnych cel akumulatora

W trakcie symulowanego pożaru bateria akumulatorów rozgrzała się do ok. 400°C, natomiast po 10 minutach akcji gaśniczej temperatura baterii spadła do 35-40°C. Rozcinano i  gaszono każdą celę baterii po kolei. W trakcie akcjo gaśniczej zużyto ok. 100 litów wody.   Pomiary temperatury prowadzone przez  godzinę nie  wykazały wzrostu temperatury .

Wnioski: Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu gaśniczego akcja została przeprowadzona szybko i  skutecznie, bez stwarzania zagrożenia dla  osób i  mienia. Symulację celowo przeprowadzono w  odległości kilku metrów od zabudowań mieszkalnych, przenośnej toalety czy bioodpadów aby uwidocznić skuteczność testowanego sprzętu. W trakcie ćwiczeń nie  zniszczono ani nie  uszkodzono sąsiadujących obiektów.

– Gaszenie symulowanego pożaru garażu bez dostępu z  zewnątrz

Przy użyciu urządzenia gaśniczo-tnącego wykonano otwór w  bramie garażowej średnicy 4-5 mm i  ugaszono pożar w  garażu. W celach szkoleniowych wykonano również otwory w  ścianie murowanej i  płycie żelbetowej. W uwagi na fakt budowy i  przyszłej eksploatacji tunelu o  długości 2225 m dla  każdego z  kierunków jazdy niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego szczególnie w  wewnątrz obiektu. Jednocześnie upowszechnienie pojazdów hybrydowych i  elektrycznych   stwarza nowe zagrożenia w  zakresie bezpieczeństwa.

Z  ćwiczeń jasno wynika, że odpowiedni, specjalistyczny sprzęt dostosowany do nowych zagrożeń jest podstawą skutecznego i  bezpiecznego gaszenia pożarów pojazdów zasilanych energią elektryczną.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA