REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa buduje budynek wielorodzinny w Poznaniu

Spółka Mostostal Warszawa rozpoczęła prace przy budowie obiektu mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu. Kadra spółki jako pierwsza wzięła udział nowej kampanii szkoleń BHP.

 
Kampania szkoleń BHP ma na celu zapoznanie pracowników Mostostalu Warszawa na nowo prowadzonych budowach z  wytycznymi Systemu Zarządzania, zasadami bezpieczeństwa pracy i  ochrony środowiska. Kampania prowadzona jest przez  Dział BHP we współpracy z  Działem Systemów Zarządzania. Celem kampanii jest pomoc w  bezpiecznym i  przemyślanym zorganizowaniu budowy, dostarczenie niezbędnych narzędzi i  wiedzy z  obszarów Systemu Zarządzania. Dzięki temu inwestycje będą mogły być realizowane w  jeszcze bezpieczniejszy i  bardziej przyjazny dla  środowiska i  pracowników sposób.

Obiekt mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wągrowskiej w  Poznaniu realizujemy dla  Vantage Development SA. Inwestycja pomieści 235 mieszkań. Budynek będzie miał dziewięć kondygnacji nadziemnych i  jedną podziemną, 5 klatek schodowych i  garaż. Zadanie obejmuje również pełne zagospodarowanie terenu z  elementami małej architektury i  oświetlenia zewnętrznego, a także budowę przyłączy wodnych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i  deszczowej, dróg, itd. Budynek będzie zasilany w  wodę, energię elektryczną oraz  ciepło, ścieki sanitarne oraz  wody opadowe będą odpowiednio odprowadzane do miejskich sieci kanalizacji sanitarnej i  deszczowej. Powierzchnia użytkowa budynku przekroczy 11 tys. m2.

Wartość umowy to 47,60 mln zł netto. Inwestycja powstanie w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy (grudzień 2020 r.).

Tekst i zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA