REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa i Mostostal Płock wybudują zbiorniki dla PERN

28 lipca konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock zawarło z PERN kontrakt na budowę siedmiu nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 224 tys. m³.

 
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zbiorniki powstaną w bazach w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu.

Inwestycja jest trzecim etapem rozbudowy baz paliw, który PERN realizuje w  ramach programu Megainwestycji. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o  łącznej pojemności 128 tys. m³ w  2 lokalizacjach: Koluszkach i  Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony i  również realizowany z  udziałem konsorcjum Mostostalu Warszawa i  Mostostalu Płock – to dziewięć nowych zbiorników o  całkowitej pojemności 222 tys. m³ w  6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i  Małaszewiczach.

– Konsorcjum Mostostalu Warszawa i  Mostostalu Płock to przykład dobrej współpracy w  ramach grupy kapitałowej. Przy wspólnie realizowanych projektach możemy osiągnąć efekt synergii nie  tylko w  sensie biznesowym, ale też technologicznym, co związane jest z  połączeniem wieloletnich doświadczeń z  rynku budowy zbiorników i  instalacji przemysłowych oraz  pozostałych segmentów sektora budowlanego –
mówi Tomasz Cierpicki, Dyrektor Obszaru Energetyki i  Przemysłu w  Mostostalu Warszawa.

– Zwiększamy nasze zaangażowanie w  realizację strategicznych projektów zbiornikowych. Po zakończonych z  sukcesem i  oddanych w  tym roku inwestycjach w  bazach w  Rejowcu i  Boronowie, przystępujemy do prac w  Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i  Dębogórzu. To duże i  zaawansowane technicznie zadania, które zrealizujemy dzięki naszemu doświadczeniu, potencjałowi produkcyjnemu i  wysoko wykwalifikowanej kadrze –
mówi Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA