REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Mostostal Warszawa na konferencji infraBIM

Spółka Mostostal Warszawa przedstawiła najważniejsze wyniki pracy konsorcjum naukowo-przemysłowego projektu IM-SAFE, którego głównym celem jest upowszechnienie technologii monitoringu obiektów infrastruktury drogowej oraz metod analizy zebranych danych.

 

Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
Zdjęcie: Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

IM-SAFE to finansowany w  ramach europejskiego programu Horyzont 2020 projekt badawczo-rozwojowy. Projekt ma na celu zmianę praktyki utrzymania obiektów infrastruktury drogowej obejmującej głównie naprawy pojawiających się usterek i  awarii. Nowe podejście promuje działania prewencyjne, polegające na przewidywaniu czasu i  zakresu wymaganych remontów, w  ten sposób zapewniając lepsze wykorzystanie zasobów i  podnosząc bezpieczeństwo.

W Konferencji infraBIM, która odbyła się 23-25 maja w  Krakowie, wzięła udział Patrycja Sanecka,   Specjalista ds. Badań i  Rozwoju w  Mostostalu Warszawa. Oprócz wyników projektu IM-SAFE prezentacja Patrycji Saneckiej objęła kluczowy, merytoryczny wkład do przygotowania europejskiej normy, której wdrożenie pozwoli na zautomatyzowany nadzór oraz  wymianę informacji o  stanie infrastruktury drogowej w  Europie. Wśród uczestników wydarzenia infraBIM znalazło się wielu ekspertów, zajmujących się monitoringiem konstrukcji, w  tym organizator i  pomysłodawca konferencji – prof. Marek Salamak, uznany ekspert w  zakresie inżynierii mostów,   którzy w  ramach organizowanych przez  Mostostal Warszawa spotkań roboczych „Communities of Practice IM-SAFE” przyczynili się do opracowania założeń przyszłej normy.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA